Arkiv för mars, 2008

Snörstump 15. Sopor och sopberg.

måndag, 31 mars, 2008

Sopor och sopberg ser man ofta på TV, de utgör en populär symbol för miljöförstöring och annat elände, som  t ex mänsklig misär med barn och gamla som rotar genom skräpet på jakt efter något att ta tillvara. (mer…)

Företagare eller anställd – eller bådadera!

måndag, 31 mars, 2008

Anders Linder på Svenska Dagbladet  skrev igår på ledarsidan om företagandets villkor, med exempel från en trovärdig men fiktiv familj. Jag kan inte undgå att reflektera en del utifrån min egen tillvaro.

Jag har tidigare skrivit om hur det var att vara distriktsläkare på 1960-talet. Jag var anställd men hade en stor del av ersättningen för mitt arbete som arvoden direkt från patienterna. En situation som delvis liknar egen företagsamhet. Det fanns ingen stipulerad arbetstid, och min lön stod i relation till min arbetsinsats. Flertalet läkare hade det ungefär som jag i detta avseende. Läkarbrist rådde då som nu men det fungerade ändå mycket bättre, i varje fall i primärvården eftersom ett flertal av oss arbetade upp emot 60-70 timmar i veckan. (mer…)

Vid stupets branta kant.

söndag, 30 mars, 2008

Nyss hemkommen finns det åtskilligt med post och hundratals mail att ta sig genom.  Mest angelägen att kommentera känns inledningsvis en kolumn av den alltid läsvärde Anders Isaksson i Dagens Nyheter. Det är min vän i alplandet som ser till att jag inte missar något. Kolumnen är från 22 mars så för de flesta är den väl redan både känd och inaktuell.

Andreas Carlgren har hittills för mig, lite oväntat faktiskt,  tett sig inte alltför sekteristisk i sin miljökostym. Desto tristare att inhämta hur han besvarar frågor i Rädda Barnens tidskrift. I den miljörörelse som mp och Naturskyddsföreningen är en huvuddel av är man van vid religiösa övertoner och en hängivenhet till saken som lett till att förståndet hamnar på efterkälken när man vill så väl och ”vet” så mycket.  Åtminstone ett kallt huvud borde regeringen kunna visa upp i dessa angelägenheter. Det blir inte bra alls när nu alla nästan tycks vilja vara värst. (mer…)

Hurghada, en lyckad semester trots allt.

lördag, 29 mars, 2008

Egypten var inte det resmål vi i första hand hade tänkt oss, men sistaminuten-alternativen är inte alltid så många. Låt mig direkt säga att det blev långt bättre än vi trott – en av våra bättre utlandssemestrar faktiskt. Till stor del var det egyptiernas förtjänst. Vänliga, trevliga och många nya infödda vänner fick vi på bara ett par veckor. Soligt, varmt för att inte säga hett, intressant – och billigt.

En del intryck kan kanske vara av intresse på denna plats. Persontransport framförallt !

(mer…)

Egypten nästa. Återkommer 28/3.

torsdag, 13 mars, 2008

Klimatet må vara varmare. Just för dagen är det ändå i svalaste laget för mig. Jag får värk i hela kroppen snart sagt. Konungarnas dal och Luxor liksom Röda Havet få bli boten. Datorn behöver vila sig också. Två veckor, sedan kör jag igång igen. 

Överbefolkningen. Het potatis eller bara ljummen?

onsdag, 12 mars, 2008

Det finns ingenting som är så svårt att sia om som framtiden. En sanning som många profeter, domedagsdito men även andra, har fått anledning att besinna.  Den som är intresserad av klimatfrågor kan fundera över detta varje dag om han inte tillhör den tvärsäkra typen. Skeptiker, av vilka det finns många, tycks  inte intresserade utan förkunnar arrogant och tvärsäkert att det kommer inte att hända någonting av nämnvärt intresse. Alarmister är ibland fundersamma, men ofta lika övertygade om att vi går mot katastrofer eller rentav mänsklighetens undergång. (mer…)

Skolan och språkinlärningen

onsdag, 12 mars, 2008

I Dagens Nyheter för ett par dagar sedan har Professor Martin Ingvar en artikel om vad hjärnforskningen lär oss om barns hjärnor i tidig skolålder och om vad detta  implicerar vid läroplanernas utformning. Prof.Ingvar är en välkänd och högt renommerad hjärnforskare så det känns inte som om man skall betvivla hans sakkunskap. Artikeln var dock inte i första hand en detaljerad redogörelse för hjärnforskningens senaste fynd utan mer en tämligen pepprad vidräkning med skolan, och då särskilt vådan av att senarelägga språkundervisning och den betydelse det har för utvecklingen av ett tredje språk.

(mer…)

Bilar som finns och bilar som inte finns.

tisdag, 11 mars, 2008

Personbilar av miljötyp tilldrar sig för tillfället stort intresse.  När det gäller att rädda mänskligheten undan klimatdöden (medveten överdrift) så kan det vara lite svårt att förstå. Dels är personbilarnas bidrag till koldioxid i atmosfären ganska blygsamt om man jämför det med många andra koldioxidkällor som människan står för. Dels är det faktiskt så att i de stora billänderna, dvs den välbärgade västvärlden, så är marknaden inte så stor som man skulle kunna önska. Detta beror inte i första hand på att vi inte tycker om miljöbilar, utan på att de allra flesta av oss redan har en bil, och ett stort flertal har t o m en som är relativt ny. Japanerna har också lärt oss göra bilar av hög kvalité så det blir inte dags att byta än på flera år.  Även när produktionen av plugin-bilar och pluginhybrider kommer igång på allvar, så kommer det att dröja avsevärd tid innan alla har hunnit slita nog på sina gamla fordon. 

(mer…)

Radioaktivitet. Kärnkraft och alternativet Kol.

måndag, 10 mars, 2008

”Kärnkraft är en nödvändig del i portföljen.”

Orden är inte mina, även om de skulle kunna vara det. De kommer från en man som väger långt tyngre, nämligen Steven Chu, Professor i Fysik och molekylärbiologi, föreståndare för Lawrence Berkeley National Laboratory tillhörande University of California. De yttrades vid det årliga ekonomiska toppmötet som organiseras av Stanford University.

Han fortsatte: -fruktan för radioaktivitet har överhuvudtaget inte med saken att göra.

(mer…)

Elektricitet. En extrem färskvara.

måndag, 10 mars, 2008

Varje timme, varje minut, varje sekund är elverken sysselsatta med att se till att efterfrågan på el håller exakt jämna steg med tillgången. Både kan råka ut för ganska plötsliga hopp. Med vattenkraft och kärnkraft som huvud-leverantörer har tillgångssidan varit ganska jämn. Vindkraften, tidigare en blygsam resurs, nu med en oväntad växtkraft trots att den är dyr, är mera nyckfull. I  Texas hände det så sent som förra månaden att det slutade blåsa så plötsligt att man blev tvungen att tillfälligt stänga en del leveranser till industriföretag  innan man hann starta upp reservkraft. Svårigheterna är kända på många håll och ökar stadigt.

(mer…)