Arkiv för februari, 2008

Att fånga in koldioxid.

söndag, 17 februari, 2008

Från att ha intagit en negativ hållning till koldioxidseparation vid kolkraftanläggningar i avsikt att deponera gasen på stora djup i fickor efter t ex naturgasutvinning ur jordskorpan, har jag i sinom tid svängt 180 grader så att jag nu tror att denna metod kommer att spela en av huvudrollerna när det gäller att minska utsläpp av växthusgaser. Det är främst Prof James Hansen som påverkat mig med sina påpekanden att kolet inom kort kommer att vara största koldioxidboven, när antal kolkraftverk nu ökar i rasande fart, främst i Kina och Indien. Jag har skrivit en hel del om detta i tidigare inlägg.

(mer…)

Intyg – förr och nu.

måndag, 11 februari, 2008

Sjukskrivning har på senare tid varit flitigt diskuterat.  Alf Svensson vågade för några år sedan torgföra åsikten att åtskilliga patienter ljög om sina förehavanden vid arbetsfrånvaro för att därmed otillbörligt sko sig på det ganska generösa och snåriga system som skall hålla oss ekonomiskt under armarna när vi drabbas av ohälsa, arbetslöshet eller tvång att stanna hemma vid barns sjukdom.  Då var det  av Alf Svensson inopportunt, för den s k allmänna meningen – snarare massmedias mening – var att den då höga sjukfrånvaron berodde på läkarna, vilka inte ansågs begripa sig på sjukskrivning.  Debatten har senare svängt än hit än dit – det enda som i stort sett inte ansetts förklara en hög sjukfrånvaro är en ökad faktisk sjuklighet. När det så småningom uppdagats att Alf Svensson faktiskt i ganska stor  utsträckning har haft rätt i sin förmodan om att bedrägeri kunde ligga bakom, så har det nu svängt till en förmodan om att ohederligt beteende är huvudorsaken.

(mer…)

Att uppfinna hjulet på nytt !?

söndag, 10 februari, 2008

Vår förträfflige skolminister – inte ironi faktiskt – har kommit med vad han kallar ett nytt förslag till betygsskala. Men jag vet inte det, jag. Skalan skall ha sex steg och efter mycket funderande har man fått för sig att utnyttja bokstäver: A, B C, D, E, F. Ett djärvt grepp, men inte nytt det heller.

När jag började skolan 1942 fick vi betyg redan första läsåret. Men bara i uppförande och ordning, som man då ännu fäste en del avseende vid. Jag hade A i båda. Och det hade alla mina klasskamrater också. A, eller stort A som vi sa’ på den tiden var högsta betyg, och det hade det varit i,  tror jag, 120 år eller något ditåt. Sedan folkskolereformen kom faktiskt. Från andra året fick vi betyg i alla ämnen, och från året därefter fick vi det varje termin. Skalan var sexgradig, då precis som det man nu tänker återgå till, och bokstäver använde man med.

(mer…)

Snörstump 12. Att segla på luft.

söndag, 3 februari, 2008

Sjöfart har jag inte skrivit mycket om, bortsett från ett kort inlägg, (Snörstump 10) om bogseringshjälp av drakar.

I Illustrerad Vetenskap kan man nu läsa om ett nytt sätt att använda luft för att spara energi på båtar.

Den aktuella metoden medför att stora fartyg, som konsumerar avsevärda energimängder och avger massor med koldioxid, kommer att reducera sin bränsleförbrukning med ungefär 15%, vilket svarar mot många miljoner ton koldioxid globalt.

Uppfinnaren är dansk och heter Jörn Winkler. Han tänker sig att förse fartyg med kompressorer som pumpar ner luft under fartygets botten. Sidokölar håller luften på plats, åtskilligt kommer naturligtvis att bubbla bort – varvid det måste ledas undan från propellrarna, som annars skulle tappa effekt. Men genom ständig nytillförsel kommer fartyget att i princip flyta på len luftkudde, vílket mycket påtagligt reducerar friktionsmotståndet och därmed förbrukningen av bunkerolja.

(mer…)