Arkiv för februari, 2008

Lagrad koldioxid, ett hot eller ej.

torsdag, 28 februari, 2008

Idag har Svenska Dagbladet på  brännpunktssidan en artikel av civilekonom Leif Widén, som handlar om vådan av att lagra koldioxid under jord. Den bygger på samma katastrof som jag själv beskrivit här den 4/11 (Livets gas — ) och handlar alltså om när koldioxid spontant steg upp ur en vulkanisk kratersjö, Lake Nyos, i Kamerun. Det kostade 1700 människor livet och död även för en mängd kreatur.

(mer…)

Ännu mer om tryckluftsbilar.

onsdag, 27 februari, 2008

Mr Angelo di Pietro i Australien och hans företag Engineair utvecklar en tryckluftsmotor precis som Guy Negre & son gör i Frankrike. Men den australiensiska motorn är av Wanckeltyp och har fördelen av färre rörliga delar och mycket låg vikt. På deras hemsida kan man få en uppfattning om hur det fungerar. De har också några prototypfordon av enkelt slag och både dessa och en av de franska MDI-bilarna kan du se i funktion på Youtube om du klickar nedan.

(mer…)

Mer kyla, när då?

onsdag, 27 februari, 2008

De sk skeptikerna hävdar i relativt stort antal och med jämna mellanrum att det är kyla vi skall frukta och inte värme.  Och så talar man om istider och menar att under långliga tider har isen härskat över stora delar av klotet och sedan har det kommit en  liten paus när den smält undan och det har blivit drägligare för att sedan snart nog bli kallt igen . Nordamerika och stora delar av Europa  och Sibirien har hamnat något tusental meter under is för kanske hundratusen år innan det blir dags för en ny värmeperiod när mänskligheten kan breda ut sig och blomstra några tusen år igen.

(mer…)

Lite, lite grann till om tryckluftsbilen

söndag, 24 februari, 2008

Efter att ha surfat runt lite till kan jag tipsa dem som är reellt intresserade av denna bil om att det finns flera sajter att besöka. Mest praktiskt är att gå till  denna svenska hemsida.
Därifrån kan du via länkar hitta all möjlig information och också gå till ett diskussionsforum för bara denna teknologi. Det är nyöppnat med endast en handfull medlemmar och innehåller tills vidare obetydligt mer än ingenting alls. Desto större anledning för den intresserade att haka på och gärna skriva lite, och framförallt fråga flitigt.

Mer om tryckluftsbilen

fredag, 22 februari, 2008

I Autoblog Green och på åtskilliga fler ställen står det nu att läsa mer om de tryckluftsbilar som Mr Guy Negre har skapat och som Tata Motors, bland andra, skall börja tillverka. I Melbourne skall en fabrik starta tillverkning under 2009 med försäljning till Australien och eventuellt USA.

(mer…)

El i långa banor – för mycket helt enkelt.

fredag, 22 februari, 2008

I Svenska Dagbladet kunde man i näringslivsbilagan den 18/2 hitta en artikel av Nils-Olof Ollevik med titeln Kostymen alldeles för stor.  Från näringslivshåll har i alla fall jag sedan flera år varit van vid att mest höra förlöjligande kommentarer i stil med att denna ynkliga strömkälla kanske kunde förslå till några hushåll här och var men att det inte var något att hålla igång industrier med. Ollevik menar emellertid nu att elproduktionen redan inom några få år vida kommer att överstiga konsumtionen. Redan 2015 har produktionen ökat med drygt 23 TWh under det att vår konsumtion, trots en pågående högkonjunktur minskat 5 år i sträck tack vare satsningar på värmepumpar, utbyggd fjärrvärme och eleffektiviseringar i industrin.  Och det är våra allt effektivare och allt fler vindkraftverk som åstadkommer överskottet. (mer…)

Här är det varmt, men i Kina är det kallt.

torsdag, 21 februari, 2008

Förnekare gläder sig förmodligen åt den fimbulvinter man fått i stora delar av norra Kina. Det stämmer ju inte riktigt med vad som sägs om en varmare planet.   World Environment News bjuder emellertid på en förklaring, som knappast kan glädja någon förnekare.

(mer…)

Mer om gräl – eller kanske debatt.

tisdag, 19 februari, 2008

Erik Sandblom, som är en av mina flitigaste kommentatorer, har tänt lite efter mitt inlägg om politiskt gräl från igår.  Vi har nog lite olika synpunkter och jag tror att det speglar en viktig skiljelinje som gärna kan diskuteras mera synligt än bland kommentarerna. (mer…)

Gräl om smått – eller stort?

måndag, 18 februari, 2008

Idag har det vid ett flertal tillfällen gått att i radio eller på TV få höra tongångarna från klimatberedningen, som precis före målsnöret ändå bestämde sig för att vara oense.

Miljöpartiet tycker det är viktigast att vi själva är duktigast i klassen, även om det bara rör sig om någon procent. Vad kan man vänta sig av ett parti som i tider när det, om någonsin, verkligen verkar klokt med internationellt samarbete, ändå hävdar att vi skall lämna EU så fort det bara går. Övriga oppositionen förefaller anse att viktigast är ändå att skilja ut sig från Alliansen, så att de kan få stå där och skämmas. (mer…)

Bilen som går på luft. Fransk idé och indisk produktion. En helt ny teknologi.

söndag, 17 februari, 2008

Tryckluft vet vi ju alla vad det är för något. Det pumpar vi in i våra cykeldäck, händiga hobbymänniskor har det hemma i små behållare till att blåsa bort damm och smuts. Yrkesfolk använder det i mutterdragare och diverse handverktyg, det finns i fordon till bromsar och dörröppnare och säkert på många fler ställen som flertalet av oss överhuvudtaget inte känner till.  Det betraktas inte precis som någon högteknologisk detalj utan en vardagsvara av enklaste slag.

(mer…)