Arkiv för december, 2007

Snart dags för facit av 2007-års värmeökning.

lördag, 15 december, 2007

James E Hansen har distribuerat en preliminär utgåva av de klimatobservationer som utförs av GISS (the Goddard Institute for Space Studies) med kommentarer av temperaturläget 2007 sedan  november månads siffror är klara.  Analysen är kort och föredömligt klart kommenterad och det känns angeläget att vidarebefordra en del. Läser man de kommentarer som ofta åtföljer artiklar i media om den globala temperaturhöjningen så märker man att okunnigheten är stor och många menar att siffrorna är felaktiga, resultat av ”junk science”, riggade eller rentav hopljugna. Många hänvisar till någon enstaka iakttagelse, t ex att det var ovanligt kallt här hemma i Svedala i oktober, som någon slags bevis för hur fel vetenskapsmännen kan ha.

(mer…)

Dårskap alt. korkat att elda upp råvara till skivmaterial.

fredag, 14 december, 2007

I DN idag kan man läsa om just det som 1994 fick mig intresserad av klimatfrågan. Fortfarande kan man bedriva en fullständigt helknäpp politik som gör det möjligt för energisektorn att konkurrera ut trä- och möbelindustri om träråvara såsom flis och sågspån.

DN påpekar att det är oklokt av ekonomiska skäl eftersom råvaran förädlad hade genererat exportintäkter. Detta är rätt i och för sig, men minst lika betydelsefullt är att det är fullständigt  stolligt att elda upp råvaran även av miljöskäl.

(mer…)

Tillgång och efterfrågan på fossila bränslen

onsdag, 12 december, 2007

De stora bolag som gräver upp jord och berggrund, borrar hål i den långt ut på kontinentalsockeln och snart nog borrar även i djuphaven, förefaller leva ett liv långt bortom all politisk reglering.  Det händer då och då att jag funderar över hur deras verksamhet fungerar och vilken betydelse de har för den globala klimatförsämringen.

(mer…)

Skeptikerna avhörs. 2) Lord Monckton lägger ut texten.

tisdag, 11 december, 2007

Cristopher Walter Monckton, 3-dje baronen Monckton of Brenchley, f 1952 är en pensionerad (2006, av hälsoskäl)  internationell finansiell rådgivare, journalist, f d politisk rådgivare åt Margaret Thatcher, författare och uppfinnare. Han är känd som en ytterst färgstark och kontroversiell person, som för det mesta befinner sig i opposition, varav det mest kända ställningstagandet är det  rakt emot den veten-skapliga mittfåra som idag är överens om klimatförändring, koldioxidhöjning och den mänskliga anknytningen till dessa.

(mer…)

Skeptikerna avhörs. 1) Peter Stilbs skriver insändare.

tisdag, 11 december, 2007

Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi på KTH, Stockholm, sedan tidigare känd för sin skeptiska, för att inte säga direkt avvisande hållning till klimatförändringen, hade en insändare i SvD igår, som jag nedan referar i korthet:

Våra folkvalda hoppas enligt denna drapa nu kunna manipulera massorna med ”klimatet ” som enda motivering. Astronomiskt dyrbara samhällsförändringar är på gång och oberoende av vad som sker anser sig tydlligen massornas herrar ändå kunna skälla  på dem som inte ”vidtar åtgärder”.  (Det är lite oklart av skrivningen vem som står för vad.)

(mer…)

Gröna arbeten. Guldkant på molnen i klimatkrisens spår.

söndag, 9 december, 2007

United Nations Environment Programme (UNEP) har kommit med en liten preliminär rapport från Bali, som vackert illustrerar vad jag skrivit om lite här och var i bloggen. De ansträngningar som krävs inför klimathotet har en positiv sida: nya arbeten. Efterlängtade jobb i de flesta länder jorden över, men kanske främst i utvecklingsländer på olika nivåer.

Det är FN:s generalundersekreterare och tillaka VD får UNEP Achim Steiner som  meddelar i en pressrelease den 6/12.

Ny forskning visar att dessa nya jobb inte är av intresse endast för medelklassen eller de s kallade green-white-collar jobben, utan för arbetare i anläggningsjobb, uthålligt skogsbruk och i jordbruket samt transporter. 

(mer…)

På spaning

lördag, 8 december, 2007

Spanarna är mitt favoritprogram i P1. Efter att alla veckans morgnar letts vid samhälls-redaktionens alla förnumstiga tankeutbyten i ändlösa repriser, kommer dom som en välbehövlig glad stund på fredagen. Brukar föredra Jonas Hallberg, lite omständlig men tar den lätta mobbning de andra utsätter honom för med godmodighet. Men de är bra allesammans och igår var inte Jonas med. Istället kunde man lyssna till Per Naroskin, som, möjligen i medvetande om att det var internationella klimatdagen idag, tog upp just klimatfrågan.

Han gav röst åt den uppfattning som vem som helst borde vara medveten om. Frågan har tuggats så länge att man börjar tröttna på den. I början fanns en viss opposition, tandlös såtillvida att vartefter allt färre tog den på allvar. Nu har det svängt om till glättat anfall från skeptikernas sida och lyhördheten för detta tycks öka. Det är inte fråga om tyngd i några argument. Sakkunskapen talar ofta en bra bit över vad man hänger med på, och när motparten, skeptikerna ägnar sig mer åt att tycka eller hänvisa till sunda förnuftet  så kan det vara enklast att falla in i trallen.

(mer…)

CCS. Carbon Capture and Storage. Kanske viktigaste åtgärden alla kategorier idag.

torsdag, 6 december, 2007

Den som har läst mina senaste inlägg kan knappast ha undgått att märka att kol har kommit i förgrunden. Kol är det fossila bränsle av vilket jorden har de största reserverna (kända tillgångar),  kol är det fossila bränsle av vilket vi har de största resurserna (hittills ej kända tillgångar), kol är det fossila bränsle som ger största mängden koldioxid per mängd energi, kol är det fossila bränsle som nu ökar snabbast i användning och kol, slutligen,  är det fossila bränsle som ger oss lägst pris per enhet producerad elektrisk energi.

Här i Sverige har vi inget eget brytvärt kol och energi-diskussionen här handlar heller inte särskilt mycket om det. I media är det mest när Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland kommer på tal och när man tycker att det skall skällas på Lars G Josefsson ytterligare en gång. (Vattenfall borde skämmas som inte lägger ner sina kolkraftverk – eller möjligen säljer dem.) Vi är mer intresserade av att diskutera byten av glödlampor och att göra drivmedel av vete.

(mer…)

Lufthavet. Vårt förorenade täcke.

torsdag, 6 december, 2007

Min gode vän Bengt Sagnell, min namne bland alptopparna, kommunicerar flitigt med mig, ger välvilligt stöd, har alltid gott om kloka kommentarer och lämnar lite egen text över då och då att fritt förfoga över.  Som följande t.ex:

Utan att över huvud diskutera om människans utsläpp är boven i den stigande temperaturen är det ett tillräckligt argument för en minskning, att alla utsläpp i våra dyra luft måste minska för att få en bättre miljö för alla. Redan min gamle biologilärare, Carl H Lindroth, påpekade för oss att vårt brukbara lufthav inte är tjockare än förnissan på en vanlig jordglob! Och i den öser vi ut vår rök och våra avgaser sedan begynnelsen, och mycket blir kvar i hundratals år. Och inte kan vi vädra ut röken som i ett vanligt rum, heller!

(mer…)

En idé som kanske kan förändra världen

onsdag, 5 december, 2007

Redan i början på 100-talet visste man vad termoelektricitet var för något.  Det var ett samlingsbegrepp för en rad elektriska fenomen som uppträdde i metalliska ledare särskilt där två olika metalliska ledare ligger i kontakt med varandra.  Man talade om i första hand tre olika slag av detta fenomen.

Seebeck-effekten, upptäckt 1821, vilken innebar att när två olika metalliska ledare med olika temperatur var i kontakt med varann, så uppstod en elektrisk ström.

Peltier-effekten, upptäckt 1834, vilken består i att om en elektrisk ström får passera genom beröringsstället mellan två olika metaller som från början har samma temperatur, så uppträder, alltefter strömmens riktning, avkylning i ena metallen och uppvärmning i den andra.

Thomsson-effekten, visad 1856 som innebär att en elektrisk ström som passera genom en ledare i vilken ett temperaturfall finns, har förmåga att transportera värme i strömmens riktning om metallen är koppar, eller i retrograd riktning om metallen är järn.

(mer…)