Arkiv för november, 2007

Snörstump 1. Stapelbara elbilar.

tisdag, 6 november, 2007

MIT.s Media Lab i Amerika, som sysslar med att konstruera alla möjliga sorters hjälpmedel, har en en grupp som kallar sig Smart Cities. Därifrån dyker nu den stapelbara elbilen upp.

Den finns ännu inte i sinnevärlden, men är i princip klar för övrigt. Och det finns en liten animerad filmstump som man kan titta på.

Bilen är gjord för två personer, som sitter bredvid varandra. Bilen är tänkt att finnas på alla större parkeringar i köpcentra och liknande och hyrs för en slant. Den viks på mitten och skjuts samman med en framförvarande, ungefär som man gör med en kundvagn. 5 bilar i rad ryms lätt på en vanligt p-plats. Man kör in bakom en rad, bilen ansluts för laddning automatiskt.  När man handlat färdigt tar man en som står främst i sin rad och som signalerar att den är färdigladdad och så kör man iväg. Den kan hämtas var som helst och återlämnas på den parkering som passar en, ungefär som de cyklar som finns i Paris.

Idén presenteras i NyTeknik idag, och där kan man också hitta den lilla filmstumpen.

Snörstumpar. Idéer i smått.

tisdag, 6 november, 2007

Det händer alltsom oftast att mer eller mindre entusiastiska miljövänner kommer med kanske små men oftast fantasifulla bidrag till en redan ganska rik flora av åtgärder för att i första hand minska emissionen av koldioxid. Tagna vart och ett för sig lär flertalet av dessa inte bidra märkbart, och inte ens tillsammans blir det särskilt imponerande i relation till det nästan omätliga behovet.

Man skall kanske ändå inte gyckla med dem. Vi behöver all fantasi som kan mobiliseras både i stort som i smått. Kanske kan det också leda till några leenden. Vänliga sådana tack, det kan man inte få nog av.

En god vän till mig berättade för en tid sedan att en åldrig och ensamstående fader hade gått ur tiden. Han var smålänning tror jag – i varje fall andligen. (Jag är också smålänning, alldeles tvättäkta, och uppfostrad till att allting skall tas till vara. Inget får förfaras, sades det alltid.)

Efter begravningen var det dags att tömma stugan som stod utan invånare. Det var ganska enkelt för det rådde ordning och reda på bohaget. Bland andra fynd hittades en påse på vilken det var prydligt textat.

SNÖREN. FÖR KORTA ATT ANVÄNDAS.  

Snörstumpar kallar jag de här idéerna för. När de blir många lägger jag nog ut dem på en egen sida.

Borrkärnor ur is, hur ligger det till med koldioxiden i luftblåsorna?

måndag, 5 november, 2007

Grundbulten i alarmisternas resonemang om att den koldioxidökning vi sett sedan början av förra seklet kan anses antropogen, torde vara den koldioxidkurva man presenterat före 1958, då regelbundna och kvalitativt bra mätningar påbörjades på Mauna Loa i Hawaii.

Koldioxidhalten i atmosfären har uppmätts i borrkärnor ur antarktisk is, som kunnat följas 650’000 år tillbaka i tiden.  Halten  har under den tiden pendlat  mellan 260 och 290 ppm fram till 1800-talets slut  – till industralismens början. Därefter har den ökat i allt raskare takt, för tillfället 1,7 ppm om året. En sådan ökningstakt har man aldrig sett maken till i borrkärnorna och slutsatsen  har varit att det måste föreligga en mänsklig påverkan, som kopplats till det senaste seklets allt  snabbare förbränning av fossilt material.

Att man inte kunnat se snabba och  kortvariga stegringar i atmosfärens koldioxidhalt i iskärnor är inte så egendomligt. Det är knappast möjligt att tidsbestämma luftblåsorna med tillräcklig noggrannhet.  Dock behöver detta naturligtvis inte betyda att det inte kan ha förekommit.

(mer…)

Livets gas – katastrofalt språkbruk, eller ??

söndag, 4 november, 2007

För kanske ett år sedan såg jag att en bekants bekant i ett brev kallade koldioxid för livets gas. Det låter onekligen som en poetisk upphöjelse av ett på senare tid mycket diskuterat problembarn. Eftersom jag varit läkare i snart 44 år, höjde jag – bildligt – på ögonbrynen. Syrgas väl, tänkte jag, menar han. Vem har inte hört kombinationer som livgivande syre, och hur många gånger hade jag inte under min narkosläkartid sett rosiga kinder återvända till blåbleka patienter under syrgasens inverkan.

(mer…)

Fred Singer och andra förnekelsens apostlar.

lördag, 3 november, 2007

I senaste numret av Axess finns under rubriken Faran med att hävda det ofarliga, en förtjänstfull recension av Fred Singers bok Unstoppable Global Warming: Every 1500 Years. Recensionen har skrivits av Sverker Jagers,  verksam vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet. Här tas inte bara upp det mest iögonfallande – att boken redovisar en uppfattning om klimatfrågan rakt motsatt den som IPCC:s samlade och mer än tusenhövdade samling vetenskapsmän har enats kring. Jagers lämnar detta av andra så tuggade tema efter få  kommentarer för att istället anlägga ett humanistiskt betraktelsesätt; mycket fruktbart enligt min mening. Jag skall återkomma till det, men vill först komma med lite kompletteringar vad gäller Fred Singer och hans medförfattare till boken, Dennis T Avery

(mer…)