Arkiv för mars, 2007

Om växthuseffekt och miljörörelse och skogsplantering!

torsdag, 1 mars, 2007

Dagen börjar bra. I SvD hittar man under Brännpunkt ett klarsynt inlägg av Stefan Fölster, som uppenbarligen tar växthuseffekten på allvar och också inser att det är tekniska förändringar som med chans till framgång skall kunna hjälpa oss och inte något slags svältprogram. Vill med detta inte mena att sparsamhet med energi är meningslös, den har ett stort övertag; vi kan börja idag. Men intresset och uthålligheten brukar sina och även om så inte vore fallet så blir effekten alltför blygsam. (mer…)