Arkiv för kategori ‘Betyg’

Skolbetyg – en trend.

torsdag, 6 november, 2008

När den svenska skolan blev allmän i början på 1800-talet stadgades första gången 1820 om betyg. En 4-gradig skala skulle användas, A, B, C och D. Det sistnämnda markerade underkänt. Systemet fungerade fram till 2005 då det byggdes ut till den 7-gradiga skala som jag är uppvuxen med. Då trodde man nästan den var given av Gud, att den allra minst var globalt gällande och att den skulle vara evig. Betygen voro:

  •  A  =  Berömligt
  •  a   =  Med utmärkt beröm  godkänd
  •  AB = Med beröm godkänd
  •  Ba  = Icke utan beröm godkänd
  •   B   =  Godkänd
  •   BC =  Icke fullt godkänd
  •   C    =  Underkänd. 

(mer…)

Skolan och språkinlärningen

onsdag, 12 mars, 2008

I Dagens Nyheter för ett par dagar sedan har Professor Martin Ingvar en artikel om vad hjärnforskningen lär oss om barns hjärnor i tidig skolålder och om vad detta  implicerar vid läroplanernas utformning. Prof.Ingvar är en välkänd och högt renommerad hjärnforskare så det känns inte som om man skall betvivla hans sakkunskap. Artikeln var dock inte i första hand en detaljerad redogörelse för hjärnforskningens senaste fynd utan mer en tämligen pepprad vidräkning med skolan, och då särskilt vådan av att senarelägga språkundervisning och den betydelse det har för utvecklingen av ett tredje språk.

(mer…)

Att uppfinna hjulet på nytt !?

söndag, 10 februari, 2008

Vår förträfflige skolminister – inte ironi faktiskt – har kommit med vad han kallar ett nytt förslag till betygsskala. Men jag vet inte det, jag. Skalan skall ha sex steg och efter mycket funderande har man fått för sig att utnyttja bokstäver: A, B C, D, E, F. Ett djärvt grepp, men inte nytt det heller.

När jag började skolan 1942 fick vi betyg redan första läsåret. Men bara i uppförande och ordning, som man då ännu fäste en del avseende vid. Jag hade A i båda. Och det hade alla mina klasskamrater också. A, eller stort A som vi sa’ på den tiden var högsta betyg, och det hade det varit i,  tror jag, 120 år eller något ditåt. Sedan folkskolereformen kom faktiskt. Från andra året fick vi betyg i alla ämnen, och från året därefter fick vi det varje termin. Skalan var sexgradig, då precis som det man nu tänker återgå till, och bokstäver använde man med.

(mer…)