Arkiv för kategori ‘SKOLAN’

Äldreomsorgen. Vad ska vi göra?

torsdag, 20 november, 2008

I dagens SvD finns ett litet stick om Äldreomsorgen signerat Sanna Rayman. Vid denna tidiga timme kan man inte hitta den i nätupplagan men Raymans ledarblogg innehåller samma synpunkter. Det handlar om det aktuella bekymret med  åldringarna på Bäckagård i Halmstad.

Låt mig först säga detta. Jag älskar Sanna Rayman för hennes kloka synpunkter.

(mer…)

Skolbetyg – en trend.

torsdag, 6 november, 2008

När den svenska skolan blev allmän i början på 1800-talet stadgades första gången 1820 om betyg. En 4-gradig skala skulle användas, A, B, C och D. Det sistnämnda markerade underkänt. Systemet fungerade fram till 2005 då det byggdes ut till den 7-gradiga skala som jag är uppvuxen med. Då trodde man nästan den var given av Gud, att den allra minst var globalt gällande och att den skulle vara evig. Betygen voro:

  •  A  =  Berömligt
  •  a   =  Med utmärkt beröm  godkänd
  •  AB = Med beröm godkänd
  •  Ba  = Icke utan beröm godkänd
  •   B   =  Godkänd
  •   BC =  Icke fullt godkänd
  •   C    =  Underkänd. 

(mer…)

Snörstumpar 25 och 26. Små, men ungdomligt fräscha!

torsdag, 11 september, 2008

National Geographic arrangerar tillsammans med Vattenfall en tävling som är öppen för skolungdomar i mellan 14 och 17 år i hela Europa . Två flickor från Göteborg, Anja Olin-Pape och Julia Stadig Rosvall,  vann första pris bland svenskar rapporterar SVT västnytt.  

Det vinnande förslaget gick ut på att löpband och motionscyklar på landets gym skulle kopplas till generatorer så att mänsklig energi kunde producera el till det allmänna bäst. Petimetrar kan ju göra sig viktiga med att påpekaatat så länge motionscyklar t ex bromsas med någon annan metod så bidrar de till lokalens uppvärmning, och tillverkar de istället el kommer det att krävas mer till uppvärmning av lokalerna. Dock gäller detta bara under eldningssäsongen. Sommartid blir det istället dubbel effekt eftersom AC-aggregaten kan slå av på takten.

Priset utgjordes av varsin kameramobil och dessutom en resa tillsammans med sin lärare till Lillgrunds-vindparken i Öresund. Grattis.

Ett grattis också till vinnaren i hela Europa; en elev i en Köpenhamns-skola som föreslagit att Köpenhamns Zoo skulle skaffa sig en biogasanläggning att driva med alla djurens samlade avföring. Det skulle bli värdefull metangas istället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Skoldebatten forts.

lördag, 30 augusti, 2008

I Svenska Dagbladet idag har en professor och en docent , som kallar sig skolutvecklingsforskare, publicerat sig på Brännpunktssidan under rubriken Jan Björklund blundar och tror.  Det är en ganska tunn soppa av s k cherrypicking-karaktär, dvs man plockar ut forskningsresultat som stämmer med vad man tycker själv och förtiger annat som inte passar in så bra.

De kommer till slut fram till att: ”behovet att förse de unga med kunskaper som hjälper dem till att aktivt bidra till en hållbar utveckling pekar också mot att läroplaner och kursplaner behöver göras om”. Har vi hört det förut?

(mer…)

Skolan, Björklund och redaktionen för ”Kris i skolan”

torsdag, 28 augusti, 2008

P1 i radio – det enda kvarvarande pratprogrammet – verkar i det närmaste ha blivit oppositionens förlängda arm med ett ständigt tröskande och ältande av allians-regeringens alla påstådda missgrepp och misstag, repriserat ett i det närmaste oändligt antal gånger. Ett av de senaste inslagen, oklart när det började, handlar enligt namnet om ”Kris i skolan” men är egentligen ett enda tragglande av sedvanligt illasinnat slag och riktat mot Jan Björklund. Man merkt die Absicht und wird verstimmt.

(mer…)

”Common sense ain’t common anymore.”

fredag, 11 april, 2008

I morse , liksom många andra morgnar, lyssnade vi på Ring P1. Det är onekligen ett program som borrar sig ner i folkdjupet. Där sägs mycket dumt och mycket likgiltigt men också en hel del tänkvärt. I dag var det Thomas Tengby som skötte bevakningen och han fick ett samtal från en klok kvinna som i anslutning till de nyligen timade händelserna på våra häkten talade om vårt försvunna ansvar, vår benägenhet att alltid placera skulden på någon annan och att detta kanske skall ses som det huvudsakliga misslyckandet av folkhemstanken, som i allt väsentligt för övrigt ändå var något som vi minns med saknad.

(mer…)

Skolan och IT. Vad gör de med våra barn?

tisdag, 1 april, 2008

I Forskning och Framstegs senaste nummer hittar man en intressant artikel om värdet av IT i skolan skriven av Patrik Hall, Fil Dr i statsvetenskap, Malmö Högskola. Han har studerat det nationella projektet IT i skolan (ITiS) vilket genomfördes  i grundskola och gymnasium under perioden 1999 till 2002, dels centralt, dels i fyra kommuner.

(mer…)

Skolan och språkinlärningen

onsdag, 12 mars, 2008

I Dagens Nyheter för ett par dagar sedan har Professor Martin Ingvar en artikel om vad hjärnforskningen lär oss om barns hjärnor i tidig skolålder och om vad detta  implicerar vid läroplanernas utformning. Prof.Ingvar är en välkänd och högt renommerad hjärnforskare så det känns inte som om man skall betvivla hans sakkunskap. Artikeln var dock inte i första hand en detaljerad redogörelse för hjärnforskningens senaste fynd utan mer en tämligen pepprad vidräkning med skolan, och då särskilt vådan av att senarelägga språkundervisning och den betydelse det har för utvecklingen av ett tredje språk.

(mer…)

Klyftor, t o m i sjukvården.

torsdag, 6 mars, 2008

Socialstyrelsen avlägger varje år en rapport till regeringen om läget i hälso-och sjukvården. Det är aktuellt idag och Generaldirektör Lars-Erik Holm och projektledare Ingrid Schmidt skriver om den på brännpunktssidan i Svenska Dagbladet. SR och SVT missar naturligtvis inte heller detta tillfälle att sparka Filippa Reinfeldt på smalbenen.

Innan jag har klarat morgongymnastik och frukost har jag hört samma referat 3 ggr i radion och när jag väl läst sidan i SvD och satt mig framför datorn finns där redan 4 länkar varav två till ilskna och giftiga socialdemokratiska bloggare. Där kan jag också läsa vad Filippa R. tydligen har sagt vid något tillfälle helt nyligen.

– Vi tittar inte på medelinkoms­ter, vi tittar på vårdbehov, säger hon.

(mer…)

Att uppfinna hjulet på nytt !?

söndag, 10 februari, 2008

Vår förträfflige skolminister – inte ironi faktiskt – har kommit med vad han kallar ett nytt förslag till betygsskala. Men jag vet inte det, jag. Skalan skall ha sex steg och efter mycket funderande har man fått för sig att utnyttja bokstäver: A, B C, D, E, F. Ett djärvt grepp, men inte nytt det heller.

När jag började skolan 1942 fick vi betyg redan första läsåret. Men bara i uppförande och ordning, som man då ännu fäste en del avseende vid. Jag hade A i båda. Och det hade alla mina klasskamrater också. A, eller stort A som vi sa’ på den tiden var högsta betyg, och det hade det varit i,  tror jag, 120 år eller något ditåt. Sedan folkskolereformen kom faktiskt. Från andra året fick vi betyg i alla ämnen, och från året därefter fick vi det varje termin. Skalan var sexgradig, då precis som det man nu tänker återgå till, och bokstäver använde man med.

(mer…)