Arkiv för kategori ‘George Monbiot’

Tillgång och efterfrågan på fossila bränslen

onsdag, 12 december, 2007

De stora bolag som gräver upp jord och berggrund, borrar hål i den långt ut på kontinentalsockeln och snart nog borrar även i djuphaven, förefaller leva ett liv långt bortom all politisk reglering.  Det händer då och då att jag funderar över hur deras verksamhet fungerar och vilken betydelse de har för den globala klimatförsämringen.

(mer…)