Arkiv för kategori ‘Värme’

EU, etanol och biodiesel. Dags att sätta punkt !?

onsdag, 27 augusti, 2008

JRC (Joint Research Center, Eu-kommisionens forskningsorganisation) har ett institut för energifrågor, från vilket i våras utkom en rapport med titeln

Biofuels in the European Context: Facts and Uncertainties

De senaste månaderna har skrivits en lång rad med bloggposter, kommentarer, tidningsartiklar och mer eller mindre vetenskapliga rapporter om biobränslen. Vartefter har de blivit allt mer kritiska till de satsningar som görs och gjorts främst här, men förvisso inte bara i Sverige.  Politiker hänvisar till tidigare beslut. Att de följs i avvaktan på nästa generation biobränslen etc. Men ingen med makt och myndighet att bestämma har ännu satt klackarna i backen och sagt: ”Gubbar och kärringar, det här går inte, vi måste tänka om.”

(mer…)

Om konsten att gå under jorden.

torsdag, 17 april, 2008

Ideligen dyker det upp mer eller mindre fantasifulla förslag om nya energikällor. Min medarbetare i Schweiz har skickat mig ett uppslag från just Schweiz. Det är mycket intressant trots att det inte blev en succé direkt.

Den närmaste värmekälla av verkligt format som vi har, tillräcklig för oss alla och för all rimlig framtid ligger nästan aldrig mer än en halv till en mil bort. Rakt under våra fötter!

Så här ser den ut. Allra längst in pågår fusionsverksamhet som håller klotet varmt. Det lär räcka under överskådlig tid. (mer…)

En idé som kanske kan förändra världen

onsdag, 5 december, 2007

Redan i början på 100-talet visste man vad termoelektricitet var för något.  Det var ett samlingsbegrepp för en rad elektriska fenomen som uppträdde i metalliska ledare särskilt där två olika metalliska ledare ligger i kontakt med varandra.  Man talade om i första hand tre olika slag av detta fenomen.

Seebeck-effekten, upptäckt 1821, vilken innebar att när två olika metalliska ledare med olika temperatur var i kontakt med varann, så uppstod en elektrisk ström.

Peltier-effekten, upptäckt 1834, vilken består i att om en elektrisk ström får passera genom beröringsstället mellan två olika metaller som från början har samma temperatur, så uppträder, alltefter strömmens riktning, avkylning i ena metallen och uppvärmning i den andra.

Thomsson-effekten, visad 1856 som innebär att en elektrisk ström som passera genom en ledare i vilken ett temperaturfall finns, har förmåga att transportera värme i strömmens riktning om metallen är koppar, eller i retrograd riktning om metallen är järn.

(mer…)