Arkiv för kategori ‘Vindkraft’

Radioaktivitet. Kärnkraft och alternativet Kol.

måndag, 10 mars, 2008

”Kärnkraft är en nödvändig del i portföljen.”

Orden är inte mina, även om de skulle kunna vara det. De kommer från en man som väger långt tyngre, nämligen Steven Chu, Professor i Fysik och molekylärbiologi, föreståndare för Lawrence Berkeley National Laboratory tillhörande University of California. De yttrades vid det årliga ekonomiska toppmötet som organiseras av Stanford University.

Han fortsatte: -fruktan för radioaktivitet har överhuvudtaget inte med saken att göra.

(mer…)

Elektricitet. En extrem färskvara.

måndag, 10 mars, 2008

Varje timme, varje minut, varje sekund är elverken sysselsatta med att se till att efterfrågan på el håller exakt jämna steg med tillgången. Både kan råka ut för ganska plötsliga hopp. Med vattenkraft och kärnkraft som huvud-leverantörer har tillgångssidan varit ganska jämn. Vindkraften, tidigare en blygsam resurs, nu med en oväntad växtkraft trots att den är dyr, är mera nyckfull. I  Texas hände det så sent som förra månaden att det slutade blåsa så plötsligt att man blev tvungen att tillfälligt stänga en del leveranser till industriföretag  innan man hann starta upp reservkraft. Svårigheterna är kända på många håll och ökar stadigt.

(mer…)

El i långa banor – för mycket helt enkelt.

fredag, 22 februari, 2008

I Svenska Dagbladet kunde man i näringslivsbilagan den 18/2 hitta en artikel av Nils-Olof Ollevik med titeln Kostymen alldeles för stor.  Från näringslivshåll har i alla fall jag sedan flera år varit van vid att mest höra förlöjligande kommentarer i stil med att denna ynkliga strömkälla kanske kunde förslå till några hushåll här och var men att det inte var något att hålla igång industrier med. Ollevik menar emellertid nu att elproduktionen redan inom några få år vida kommer att överstiga konsumtionen. Redan 2015 har produktionen ökat med drygt 23 TWh under det att vår konsumtion, trots en pågående högkonjunktur minskat 5 år i sträck tack vare satsningar på värmepumpar, utbyggd fjärrvärme och eleffektiviseringar i industrin.  Och det är våra allt effektivare och allt fler vindkraftverk som åstadkommer överskottet. (mer…)

Tryckluft igen, och lagring av vindkraftsenergi

lördag, 26 januari, 2008

Jag har varit inne på tryckluft, bland annat i bilar tidigare. (Se 23/11 och 30/11 2007) Nu berättar Ny Teknik 25/1 om att ett engelskt företag, Energetix, tänkt sig att använda komprimerad tryckluft till energilagring. Man har tänkt sig använda scrollkompressorer, inte bara för att komprimera luften utan också till att utvinna energin igen genom att släppa ut luften samma väg baklänges. Det har visat sig gå bra enligt vd-n som också lovar att före årets slut skall det föreligga en färdig utrustning som ger en effekt på 200 KW. Senare skall konstruktionen skalas upp i Megawatt-format. 

(mer…)

TREC igen. Nu ett slutdokument om en ring av solkraft runt medelhavet.

torsdag, 3 januari, 2008

 Jag har vid några tidigare tillfällen redan haft skäl att nämna Romklubben. Det är oklart för mig hur pass känd denna internationella sammanslutning är, skapad i april 1968 av ledare inom diplomati, samhälle och industrivärld, och sedan 1972 allmänt känd  sedan klubbens bok Tillväxtens Gränser utkommit.  Den handlade i stort sett om att därest inte kraftfulla åtgärder vidtogs av världens ledare så skulle världssvält utbryta inom ett decennium.  I viss utsträckning uppstod en situation liknande den nuvarande: troende och icke troende. Jag tillhörde själv de entusiastiskt troende. Den gången visade det sig att de icke troende väsentligen fick rätt. Världssvält blev det inte direkt, om än inte alla var mätta. Och trots att jordens befolkning sedan dess dubblerats så råder fortfarande ingen världssvält,  och fortfarande är inte alla mätta även om den relativa andelen snarare har minskat än motsatsen. (mer…)

Snörstump 11. Mer och bättre vindkraftsteknik.

fredag, 28 december, 2007

Det stora bekymret med elektricitet är att det måste produceras och förbrukas samtidigt. Kraftverk som baseras på förbränning har vi möjlighet att styra liksom vattenkraft där man kan öka och minska uttag från vattenförråd i takt med behovet. När det gäller vind- sol- och vågkraft får vi ta emot det som blir när solen skiner, alt när det blåser. Framförallt vindkraftens användbarhet begränsas av detta.

(mer…)

CCS. Carbon Capture and Storage. Kanske viktigaste åtgärden alla kategorier idag.

torsdag, 6 december, 2007

Den som har läst mina senaste inlägg kan knappast ha undgått att märka att kol har kommit i förgrunden. Kol är det fossila bränsle av vilket jorden har de största reserverna (kända tillgångar),  kol är det fossila bränsle av vilket vi har de största resurserna (hittills ej kända tillgångar), kol är det fossila bränsle som ger största mängden koldioxid per mängd energi, kol är det fossila bränsle som nu ökar snabbast i användning och kol, slutligen,  är det fossila bränsle som ger oss lägst pris per enhet producerad elektrisk energi.

Här i Sverige har vi inget eget brytvärt kol och energi-diskussionen här handlar heller inte särskilt mycket om det. I media är det mest när Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland kommer på tal och när man tycker att det skall skällas på Lars G Josefsson ytterligare en gång. (Vattenfall borde skämmas som inte lägger ner sina kolkraftverk – eller möjligen säljer dem.) Vi är mer intresserade av att diskutera byten av glödlampor och att göra drivmedel av vete.

(mer…)

Snörstump 10. Ny luftig framdrivning på sjön

måndag, 3 december, 2007

Att segla på  havet är ju en gammal konst, men efter de stora segelfartygen i slutet på 1800-talet har frakter på sjön med vindens hjälp inte fungerat så bra. Det gjordes konstruktioner med Flettnerrotorer, och man har försökt sätta hjälpriggar på moderna fartyg men det har aldrig slagit.

Skysail

  (mer…)

Tänkt i stort för omväxlings skull.

söndag, 25 november, 2007

Att vara klimatsmart och tänka på att samla kompost som blir till biogas som stadsbussarna kör på, att hålla sig till säsongens närskördade grönsaker, att inte äta för mycket kött med tanke på metangasen etc känns riktigt och bra, men skänker inte mig någon större lättnad.  Dessutom är jag snart nog beredd att synda lite grann för att inte verka alltför petig och småskuren. 

Jag vet ju att om man duschar med snålmunstycke och inte låter det rinna under intvålningsfasen så sparar man nästan ett helt kärnkraftverk. För det första stämmer det inte riktigt, för värmen i duschvattnet kommer också huset till godo så att man kan minska lite på uppvärmningen.  Precis tvärtom är det med snålenergi-belysningen, som inte bidrar lika mycket till värmen som de vanliga glödlamporna gjorde. För övrigt är jag säker på att flertalet normalsvenskar eller -svenskor efter några månader är tillbaks i det gamla vanliga skvalduschandet. Och tonårstjejerna springer nog hellre och släpper ut lite pälsminkar ur burarna och luft ur stadsjeepsdäcken än de avstår från timslångt duschande. 

(mer…)

Allmänna transporter, udda synpunkter.

fredag, 23 november, 2007

För ungefär tio år sedan färdades jag med kollektiv lokaltrafik, buss i Norrköping, var det fråga om och den blev precis lagom knåkfull vid den hållplats där jag  klev på.  Jag fick sista sittplatsen. Nästa hållplats bidrog med ytterligare ett litet gäng, mest ungdomar. Dock visade det sig att bland dessa fanns även en dam, gissningsvis 40-50 år, det är i den åldern man kan göra sig förtjänt av beteckningen dam. Min ålderdomliga uppfostran tvang mig upp på benen och så erbjöd jag min plats, chevalereskt – hade jag så när sagt – men i alla fall artigt och vänligt.

Damen ifråga tittade vänligt och förvånat på mig, log, klappade mig helt lätt på axeln och sade: ”Sitt, gamle man, sitt!”

(mer…)