Arkiv för kategori ‘Termomekaniskt element’

Snörstump 20. Om gaser och om avgaser.

torsdag, 5 juni, 2008

Sjukdom, trädgårdsarbete, två 70-årspartajer och ett 80-årsdito, båten äntligen i sjön om än ej riggad, solfrossa och försenade nyårslöften har präglat min dag i ett par veckor. Jag har en jättehög med idéer och kommentarer att skriva om men inte tid. Dock har jag idag hittat ett litet uppslag inför vilket man undrar varför ingen tänkt så förut.

I Ny Teknik kan man läsa idag om ett sätt att utnyttja avgasernas värme i explosionsmotorer. Det är några tyska ingenjörer vid Fraunhoferinstitutet som kommit på att utnyttja avgasernas temperaturöverskott – c:a 400 grader – till att medelst en termogenerator producera den energi batteri och tändning behöver. Då slipper man öda motorkraft på att driva en vanlig generator.

(mer…)

En idé som kanske kan förändra världen

onsdag, 5 december, 2007

Redan i början på 100-talet visste man vad termoelektricitet var för något.  Det var ett samlingsbegrepp för en rad elektriska fenomen som uppträdde i metalliska ledare särskilt där två olika metalliska ledare ligger i kontakt med varandra.  Man talade om i första hand tre olika slag av detta fenomen.

Seebeck-effekten, upptäckt 1821, vilken innebar att när två olika metalliska ledare med olika temperatur var i kontakt med varann, så uppstod en elektrisk ström.

Peltier-effekten, upptäckt 1834, vilken består i att om en elektrisk ström får passera genom beröringsstället mellan två olika metaller som från början har samma temperatur, så uppträder, alltefter strömmens riktning, avkylning i ena metallen och uppvärmning i den andra.

Thomsson-effekten, visad 1856 som innebär att en elektrisk ström som passera genom en ledare i vilken ett temperaturfall finns, har förmåga att transportera värme i strömmens riktning om metallen är koppar, eller i retrograd riktning om metallen är järn.

(mer…)