Arkiv för kategori ‘Kol’

Stöd eller ej för koldioxidens växthusgaseffekt.

måndag, 7 april, 2008

Från min trogne medhjälpare bland alptopparna har jag erhållit en Review om The Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide  av Arthur B Robinson, Prof i Kemi vid Oregon Institute of Science and Medicine et al.  Artikeln är publicerad i Journal of American Physicians and Surgeons, alltså en medicinsk tidskrift. Svårt att säga vad detta udda val kan betyda.

Det rör sig om en grundlig genomgång av olika sorters forskning i det här ämnet. Referenslistan är på 132 nr. Artikeln innehåller så mycket av vikt och värde att jag tar en bit i taget, annars orkar varken jag eller läsaren.

Författarens konklusion efter 12 sidor är i korthet att koldioxid inte har någon som helst betydelse för den klimatförändring som vi tycker oss märka. Han är alltså en typisk skeptiker. Men artikeln är välskriven och väldokumenterad och fri från påståenden av konspiratorisk art. Jag skall försöka komma med en del invändningar idag och sedan återkomma med fler och möjligen också med instämmanden.  Jag gör det för åskådlighetens skull lättast med hänvisning till hans grafer. (mer…)

Hur många sorters koldioxid har vi egentligen.

fredag, 4 april, 2008

Susanna Baltscheffsky bloggar idag på SvD-bloggen och frågar sig när klimatkvittot kommer? Hennes tankar bygger på tankar som stammar från Prof Erland Källén och kräver kommentar och fundering. De bygger i sin tur på ett resonemang som jag också hittat hos Prof James (JIM) Hansen.

(mer…)

Att flyga eller inte flyga

torsdag, 3 april, 2008

Ganska länge har det nu mässats i olika miljösajter om vikten av att inte flyga så mycket. Att hävda att flyget verkligen står för en ganska ringa andel av den totala mängden utsläppt koldioxid – knappt 5 % – har inte lönat mycket. Man kan tro att utsläppen på något sätt känns större bara för att de så handgripligt hamnar högt upp i atmosfären direkt.

(mer…)

Radioaktivitet. Kärnkraft och alternativet Kol.

måndag, 10 mars, 2008

”Kärnkraft är en nödvändig del i portföljen.”

Orden är inte mina, även om de skulle kunna vara det. De kommer från en man som väger långt tyngre, nämligen Steven Chu, Professor i Fysik och molekylärbiologi, föreståndare för Lawrence Berkeley National Laboratory tillhörande University of California. De yttrades vid det årliga ekonomiska toppmötet som organiseras av Stanford University.

Han fortsatte: -fruktan för radioaktivitet har överhuvudtaget inte med saken att göra.

(mer…)

Lagrad koldioxid, ett hot eller ej.

torsdag, 28 februari, 2008

Idag har Svenska Dagbladet på  brännpunktssidan en artikel av civilekonom Leif Widén, som handlar om vådan av att lagra koldioxid under jord. Den bygger på samma katastrof som jag själv beskrivit här den 4/11 (Livets gas — ) och handlar alltså om när koldioxid spontant steg upp ur en vulkanisk kratersjö, Lake Nyos, i Kamerun. Det kostade 1700 människor livet och död även för en mängd kreatur.

(mer…)

El i långa banor – för mycket helt enkelt.

fredag, 22 februari, 2008

I Svenska Dagbladet kunde man i näringslivsbilagan den 18/2 hitta en artikel av Nils-Olof Ollevik med titeln Kostymen alldeles för stor.  Från näringslivshåll har i alla fall jag sedan flera år varit van vid att mest höra förlöjligande kommentarer i stil med att denna ynkliga strömkälla kanske kunde förslå till några hushåll här och var men att det inte var något att hålla igång industrier med. Ollevik menar emellertid nu att elproduktionen redan inom några få år vida kommer att överstiga konsumtionen. Redan 2015 har produktionen ökat med drygt 23 TWh under det att vår konsumtion, trots en pågående högkonjunktur minskat 5 år i sträck tack vare satsningar på värmepumpar, utbyggd fjärrvärme och eleffektiviseringar i industrin.  Och det är våra allt effektivare och allt fler vindkraftverk som åstadkommer överskottet. (mer…)

Här är det varmt, men i Kina är det kallt.

torsdag, 21 februari, 2008

Förnekare gläder sig förmodligen åt den fimbulvinter man fått i stora delar av norra Kina. Det stämmer ju inte riktigt med vad som sägs om en varmare planet.   World Environment News bjuder emellertid på en förklaring, som knappast kan glädja någon förnekare.

(mer…)

Att fånga in koldioxid.

söndag, 17 februari, 2008

Från att ha intagit en negativ hållning till koldioxidseparation vid kolkraftanläggningar i avsikt att deponera gasen på stora djup i fickor efter t ex naturgasutvinning ur jordskorpan, har jag i sinom tid svängt 180 grader så att jag nu tror att denna metod kommer att spela en av huvudrollerna när det gäller att minska utsläpp av växthusgaser. Det är främst Prof James Hansen som påverkat mig med sina påpekanden att kolet inom kort kommer att vara största koldioxidboven, när antal kolkraftverk nu ökar i rasande fart, främst i Kina och Indien. Jag har skrivit en hel del om detta i tidigare inlägg.

(mer…)

Flyg fula fluga flyg. Och Du Bai, olja med din olja.

torsdag, 27 december, 2007

Så här dags på året så dräller det in erbjudanden från ett antal resebyråer.

Flyg till värmen och solen. Inte många bäddar kvar, beställ nu, även för hösten och vintern 2008, om Du vill vara säker på plats till Ditt favoritresmål.

Tidningarna bjuder på litet statistik på reslusten och ansvarskänslan för miljön.  Knappast uppmuntrande läsning för miljörörelsen, som särskilt skjutit in sig på flyget som miljöboven nummer 1. Alla nästan tänker sig iväg, ingen nästan tänker köpa sig ett gott samvete. Vi skjuter på miljöintresset tills reslusten har fått sitt och just den här årstiden är inte rätta tiden.

(mer…)

Tillgång och efterfrågan på fossila bränslen

onsdag, 12 december, 2007

De stora bolag som gräver upp jord och berggrund, borrar hål i den långt ut på kontinentalsockeln och snart nog borrar även i djuphaven, förefaller leva ett liv långt bortom all politisk reglering.  Det händer då och då att jag funderar över hur deras verksamhet fungerar och vilken betydelse de har för den globala klimatförsämringen.

(mer…)