Arkiv för kategori ‘Borrkärnor ur is’

Mer om CO2-mätning och vad som kan vara relevanta värden.

onsdag, 2 januari, 2008

Kennedy K. har visat mig på ytterligare en värdefull länk, ledande till den förträffliga bloggen Gröna Realisten, där jag fastnade ett bra tag. Besök den gärna där finns åtskilligt med citat från en åsiktsväxling i chemicalnet.se som började 31/10 med ett kort referat av en forskarrapport. Den stammar från forskningsprojektet Global Carbon Project i tidskriften Proceedings of the National Acacemy of Sciences. som påpekar det kända faktum att ökningen av halten koldioxid i atmosfären var c:a 1,5 ppm under 80- och 90-talen,men att den nu sedan 2000 är nära 2 ppm. Halten idag, 381 ppm är den högsta på minst 650’000 år men sannolikt 20 miljoner år.  Denna ganska dramatiska ökning skylls ökad förbränning av fossila bränslen med en allt sämre energiutvinning, till stor del beroende på den accelererande kolförbränningen i Kina och Indien i anläggningar med låg energi-effektivitet.

(mer…)

Repris på borrkärnor i is och koldioxidhalt i atmosfären

måndag, 31 december, 2007

Den 5 nov skrev jag om en studie av Beck, handlande om äldre mätdata på koldioxid, i serier som går tillbaka till början av 1800-talet, gjord på direkta atmosfärprov. Den har gjorts med numera övergiven kemisk mätmetodik, (utom för kontrolländamål) och resultatet avviker kraftigt från de mätserier som numera finns från borrkärnor i is och som görs med spektrometri.  Den som är nyfiken får gå baklänges till mitt inlägg då och även läsa den kommentar som jag fick idag av Kennedy Karlsson.

(mer…)

Borrkärnor ur is, hur ligger det till med koldioxiden i luftblåsorna?

måndag, 5 november, 2007

Grundbulten i alarmisternas resonemang om att den koldioxidökning vi sett sedan början av förra seklet kan anses antropogen, torde vara den koldioxidkurva man presenterat före 1958, då regelbundna och kvalitativt bra mätningar påbörjades på Mauna Loa i Hawaii.

Koldioxidhalten i atmosfären har uppmätts i borrkärnor ur antarktisk is, som kunnat följas 650’000 år tillbaka i tiden.  Halten  har under den tiden pendlat  mellan 260 och 290 ppm fram till 1800-talets slut  – till industralismens början. Därefter har den ökat i allt raskare takt, för tillfället 1,7 ppm om året. En sådan ökningstakt har man aldrig sett maken till i borrkärnorna och slutsatsen  har varit att det måste föreligga en mänsklig påverkan, som kopplats till det senaste seklets allt  snabbare förbränning av fossilt material.

Att man inte kunnat se snabba och  kortvariga stegringar i atmosfärens koldioxidhalt i iskärnor är inte så egendomligt. Det är knappast möjligt att tidsbestämma luftblåsorna med tillräcklig noggrannhet.  Dock behöver detta naturligtvis inte betyda att det inte kan ha förekommit.

(mer…)