Arkiv för kategori ‘Målsättning’

Ett klarläggande resonemang för tvehågsna.

torsdag, 20 december, 2007

Titta här. Länken går till Youtube och har skickats till mig från en yngre släkting för 2 månader sedan via facebook. Idag kom den fram. Videon handlar om en riskanalys som envar lätt förstår, bara man hänger med i amerikanskan. Det är i all sin enkelhet precis  hur jag tycker man skall resonera, särskilt om man inte vet vare sig ut eller in. 

Gröna arbeten. Guldkant på molnen i klimatkrisens spår.

söndag, 9 december, 2007

United Nations Environment Programme (UNEP) har kommit med en liten preliminär rapport från Bali, som vackert illustrerar vad jag skrivit om lite här och var i bloggen. De ansträngningar som krävs inför klimathotet har en positiv sida: nya arbeten. Efterlängtade jobb i de flesta länder jorden över, men kanske främst i utvecklingsländer på olika nivåer.

Det är FN:s generalundersekreterare och tillaka VD får UNEP Achim Steiner som  meddelar i en pressrelease den 6/12.

Ny forskning visar att dessa nya jobb inte är av intresse endast för medelklassen eller de s kallade green-white-collar jobben, utan för arbetare i anläggningsjobb, uthålligt skogsbruk och i jordbruket samt transporter. 

(mer…)

Stadstrafik, elektronik, trängselskatter och ett förslag.

söndag, 18 november, 2007

SvD har idag en liten redogörelse för en resvaneundersökning som gjorts av SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys. Det är den största studie av det här slaget som gjorts på nationell nivå, den täcker 2005 och 2006 och baseras på 41000 slumpvis valda personer mellan 6 och 84 år. Metodiken är till större delen telefonintervjuer avseende utförd trafik på en för varje individ lottad mätdag under september månad, (för längre resor har använts en längre period). Utfrågningen har även avsett telefon- och videokonferenser och en hel del andra parametrar.

Sett över hela landet tar 66% av hela populationen bilen till jobbet, I Stockholms län är siffran 46%. Naturskyddsföreningens trafikexpert Magnus Nilsson förklarar det med att i Stockholm är parkeringsplatser en skatteförmån och hävdar att vårt skattesystem uppmuntrar folk till att välja bort kollektivtrafik. Att pendla med bil är mycket förmånligt jämfört med andra alternativ. 30 % har åkt med kollektiv trafik minst en gång per vecka men minst 3 ggr så många har åkt bil någon gång i veckan.

(mer…)

Fred Singer och andra förnekelsens apostlar.

lördag, 3 november, 2007

I senaste numret av Axess finns under rubriken Faran med att hävda det ofarliga, en förtjänstfull recension av Fred Singers bok Unstoppable Global Warming: Every 1500 Years. Recensionen har skrivits av Sverker Jagers,  verksam vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet. Här tas inte bara upp det mest iögonfallande – att boken redovisar en uppfattning om klimatfrågan rakt motsatt den som IPCC:s samlade och mer än tusenhövdade samling vetenskapsmän har enats kring. Jagers lämnar detta av andra så tuggade tema efter få  kommentarer för att istället anlägga ett humanistiskt betraktelsesätt; mycket fruktbart enligt min mening. Jag skall återkomma till det, men vill först komma med lite kompletteringar vad gäller Fred Singer och hans medförfattare till boken, Dennis T Avery

(mer…)

Målsättning

fredag, 23 februari, 2007

Först hade jag tänkt döpa denna blogg till ”Back to 1955”. Det året tog jag studenten och livet började på allvar. Sommaren var också en av de bästa jag haft. Koldioxiden i atmosfären var det ingen som oroade sig för. Halten var 315 ppm. Nu är den 370 ppm. Skall vi reducera den till 1955 års nivå måste ungefär 300 GtC (gigaton kol) bort ur lufthavet. En i sanning gigantisk uppgift. Det torde inte var möjligt att klara annat än om man hade sekel till förfogande.

Vetenskapsmän tycker nog också att ambitionsnivån kan vara lite mera realistisk. Ändå måste man ha klart för sig att även om vi med något konstgrepp skulle kunna stanna där vi är helt plötsligt, så skulle det för det första naturligtvis inte innebära någon klimatisk förbättring jämfört med idag. Tvärtom skulle det fortsätta i många år, glaciärer skulle smälta i samma takt som idag, havet stiga och översvämningar och stormar skulle återkomma lika frekvent som de senaste åren. Någon gång kommer vi naturligtvis till någon klimatisk balanspunkt. Men det kan dröja länge. Även om koldioxiden bringades i balans bums genast.

Ändå nöjer sig den som är realistisk med att vi kanske skulle kunna sakta ner gradvis och hitta en balans för koldioxiden mellan 400 och 500 ppm. Då skulle utvecklingen accelerera lite till, men om vi lyckades skulle vi uppnå ngon slags balans i alla fall, fast värre än idag, dock okänt och svårbedömt hur mycket.

Gör vi inget, utan nöjer oss med business as usual, är vi upp i 700 ppm lagom till nästa sekelskifte. Det enda goda med det skulle vara att det ibland dem som ännu levde funnes det förmodligen ingen som inte fattat sammanhanget.

Politikerna inser alltmer situationens allvar. Kyotoprotokollet, som för det första inte omfattade de största problemstaterna – USA och några till, har hittills inte lett till någonting alls. Sverige är väl enda landet som ligger i närheten av måluppfyllnad. Det, Kyotoprotokollet alltså, anses nog också överspelat av de flesta. Här i EU talar man nu om 30% reducering av utsläppen. Den mångfaldigt prisbelönte brittiske journalisten George Monbiot argumenterar i sin mycket väldokumenterade bok Heat övertygande för att vi inte skall nöja oss med mindre än 90 %. Han visar också att det borde vara fullt möjligt.

Här i Sverige är vi nöjda med att vara duktigast i klassen. Med vårt läge, våra skogar och andra naturtillgångar och vår lilla befolkning vore det väl skam annars. Göran Persson tillsatte en blandad samling vetenskapsmän, politiker och representanter för olika organisationer till något som kallades oljekommisionen. I höstas avgavs en rapport, applåderad av åtskilliga av dem som själva medverkade. Dokumentet ifråga är ett aktstycke präglat av skrytsamma påståenden, lösa resonemang och fromma förhoppningar. Biobränslen utgör det största trumfkortet, som skall lösa alla våra problem och spåren syns redan i de nya mackstolpar som börjar dyka upp och i uppstartningen av nya etanolfabriker.

Det är min absoluta övertygelse att detta är en jättelik felsatsning som en gång kommer att dömas hårt av historien. Det finns flera skäl och jag skall vartefter återkomma till dem, om möjligt ett i taget. Åtskilliga delar min åsikt, men genomslaget i media är dåligt för protester. Miljörörelsen av nästan samtliga schatteringar, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fältbiologerna och det politiska etablissemanget har bestämt sig och lyssnar inte på någon annan. Alla dessa organisationer och några till har för tillfället som godhetens och förträfflighetens apostlar ett enormt moraliskt övertag i alla diskussioner.

Resonemang i TV och radio lämpar sig för övrigt inte mycket för att förklara varför den hejdlösa tilltron till biobränslen är stollig. Det kräver långa förklaringar, ett vaket sinne och ett kallt huvud.

Frågan lämpar sig inte för omröstningar.

Jag återkommer. B.Ax