Arkiv för kategori ‘Al Gore’

En jord av glädje, kan den göras med gnäll eller skäll?

lördag, 6 september, 2008

Efter snart två års bloggande om koldioxiden, klimatet och hotet mot vår livsmiljö känns det som  jag behövde göra en halvhalt, inte läsa mer på en dag eller kanske rentav en vecka utan tänka efter vad jag kommit fram till, försöka skapa någon sorts syntes av vad jag läst, vad jag skrivit och vad jag lärt mig.

Mitt intresse för miljöfrågor började efter läsningen av Tyst Vår nästan 45 år före jag påbörjade Back to Balance. Jag hade upplevt hur åtgärder mot miljön redan hade gjort stora och påvisbara framsteg. Man kunde fiska ätlig lax i Norrström, och bada i Mälaren mitt inne i Stockholm om man ville och havsörnsstammen hade ökat igen t ex. I stort sett hade jag en positiv hållning till den organiserade miljörörelsen. Utan att vara miljöpartist och inte heller medlem i Naturskyddsföreningen, WWF eller Greenpeace eller någon annan likvärd organisation, var jag ändå välvilligt inställd. Jag har alltid lojaliserat mig med miljömässiga påbud som sopsortering, energisparande och försiktighet med gifter. När klimatfrågan började diskuteras var jag genast intresserad och första gången jag försökte publicera mig med synpunkter i ämnet var 1994. Jag har f ö bloggat om det.

(mer…)

Mer eller mindre moderna myter.

onsdag, 23 april, 2008

I min blogroll finns en välkänd och etablerad blogg som heter Moderna Myter. Jag läser den med viss regelbundenhet. Inte särskilt mycket för att jag delar Per Welanders åsikter, för det gör jag ganska sällan. Utan mer för att jag tycker det ligger ett värde i att av och till försöka sätta sig in i hur man kan tycka tvärtom.

Men ibland händer det att vi är av samma mening, som t ex i vår syn på etanol. Det upptäckte jag alldeles häromdagen, när etanol var något som  många bloggar nästan svämmade över av.  ( Den här också ) Efter att ha läst ett tag om hur väl etanol passade in i en blogg med namnet Moderna Myter, läste jag lite kors och tvärs och insåg att vår samstämmighet tog slut där. 

(mer…)

Från europeisk medvetenhet till amerikansk vardag.

söndag, 30 december, 2007

Jag erhåll för snart 2 veckor sedan en länk från min vän Bengt bland alptopparna. Det var ungefär i samma veva som Balimötet just avslutats och länken gick till ett brev från en engelsk dam boende i Brunswick Georgia USA, en liten hamnstad, hem till Times. Det finns att läsa med bara något klick, men jag refererar lite för den som inte ids.

Kvinnnan, CS = Carol Sarler, befarar att man skall inbilla sig, efter den lätt triumfartade men högst måttliga enhet som till slut uppnåddes, att det har uppnåtts någon slags konsensus.  186 nationer har mer eller mindre målat in den 187-de, USA, i en hörna där man fogat sig. Man kan kanske tro, att bara den nuvarande stolle man har på ämbetsstolen blivit utbytt så kommer ekologisk visdom att prägla hela federationen.

(mer…)

Apokalypsdags strax?

onsdag, 19 december, 2007

Under ett par dagar har det, med anledning av Bali-mötet kan man förmoda,  bara vällt fram artiklar och program om klimatet, växthusgaserna och jordens eventuella undergång. Skrivbordet dignar under alla osorterade klipp och färska utskrifter, och ett tag kändes det som om jag skulle dra mig tillbaks och lösa korsord istället.

Nu ,15:47 idag, har jag kommit på bättre tankar, eller rättare sagt har de dystra släppt efter ett program i P1, som direkt har handlat om de här och var rådande  undergångsstämningarna.

Efter en del vacklande tycker jag mig ha fastnat för att det finns skäl att oroa sig för klimatet. Ännu värjer jag mig dock när somliga tar till övertoner och pratar om jordens undergång. Al Gore, som jag i och för sig beundrar och uppskattar, hävdar att vi har tio år på oss, annars kan vi anse planeten som förlorad. 10 miljarder människor kommer att dö om man tolkar detta bokstavligt, liksom mängder av andra varelser och växter i vår Herres hage.  Dö skall vi alla en gång, och jag själv kan skatta mig lycklig om jag har så där en 15 år kvar. Då får jag i alla fall se facit, om nu Gore har rätt och det är 10 år dit. Mina barnbarn kanske i värsta fall får vara med om le Grand Finale.

(mer…)

Förkylda tankar för och emot, tänkta helt på egen hand.

lördag, 17 november, 2007

Hösten har provat om det vore dags att gå över i vinter. Men temperaturen har tagit sig upp över nollan igen.  Om någon dag gör den väl ett nytt försök. Hösten alltså. Vi kämpar mot höstförkylningen och hostar i kapp. Mellan hostattackerna vill inte orken räcka till så mycket. Men hjärnan tänker lite hit och dit ändå. Mer ostrukturerat än vanligt men den håller sig, även när valet är fritt, till klimatfrågan.

Jag tycker inte om förnekarna, i varje fall inte flertalet. Kan det vara just den här motviljan som gör att man bara vill godta de ”offentliga” argumenten.

Tycker man inte om dom, så tycker man inte heller som dom.  (mer…)

Polarisering på Tapeten? För eller emot?

fredag, 9 november, 2007

Alldeles nyss, nästan, har IEA (International Energy Agency) utkommit med årets WEO (World Energy Outlook).  Det är en kuslig läsning, det lilla jag har läst. Hela rapporten är på 670 sidor och vill man ladda ner den som PDF-fil så kostar det över tusenlappen. Men det finns en executive summary på 10 sidor som är fri, och den är kuslig läsning nog.

Kinas och Indiens makalösa tillväxt de senaste åren har varit ett bra drivmedel för världskonjunkturen, men deras energibehov stiger i en takt som ingen bedömt som tänkbar. WEO 2006 kom med prognoser som 2007 vida överträffar.  2030 bedömer man nu värdens energibehov till 50 % mer än idag, och Kina och Indien svarar för 45% av ökningen. Fossila bränslen dominerar och man kan följaktligen förutspå en ytterligare kraftig påspädning av koldioxidemissionen, särskilt som kol dominerar bilden. Mängden förbränt kol 2030 sägs bli 73% mer än i år. 

(mer…)

Om klimatkrisens krishantering. Skall vi forsätta ”flytta stolar på Titanic”.

torsdag, 25 oktober, 2007

I dagens SvD skriver fil dr Victor Galaz en enastående nyttig understreckare.  Den handlar om vår förmåga att på gruppnivå, nationell eller global, hantera kriser med ovanlig räckvidd och med ett förlopp som kräver snabba beslut och resoluta åtgärder. Victor Galaz  arbetar vid det nystartade ( 1 jan 2007) Stockholm Resilience Centre, ett tvärvetenskapligt centrum för forskning kring socialekologiska system med global räckvidd. Fokus är resiliens, dvs ett systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

(mer…)

Avslöjad: mannen bakom domstolens attack på Al Gores film.

måndag, 15 oktober, 2007

I dagens Observer finns under ovanstående rubrik en artikel som vet berätta att en bränsle- och gruvmagnat har backat upp Storbritanniens ifrågasättande av En Obekväm Sanning.

(mer…)