Arkiv för kategori ‘Odlade bränslen’

Ytterligare en obekväm sanning. 1. Biobränsle är ett villospår.

måndag, 7 juli, 2008

Jag har flera gånger tidigare öst min galla, om uttrycket tillåtes, över främst politikers men även en del miljöentusiasters – av annan schattering – envisa fasthängande  vid biobränslen och då i första hand etanol och i andra biodiesel. (Biogas alternativt etanol, metanol eller oljor, dvs alla bränslen med ursprung i avfall och restprodukter av olika slag är undantagna.)

Det känns ganska fruktlöst att ideligen återkomma till detta, men fullständigt övertygad som jag är om att alla förhoppningar som ställs på etanol inte bara saknar mening utan, värre än så, är direkt kontraproduktiva, så känns det ändå angeläget. Särskilt när jag nu i Oxfams färska rapport: Another Inconvenient Truth har funnit välgrundat stöd för mina synpunkter.

(mer…)

Världshungern ökar i takt med aptiten på biobränslen.

måndag, 7 juli, 2008

För ett par veckor sedan kom Oxfam ut med en rapport under den störande titeln Another Inconvenient Truth (Pdf-dok 58-sid). Undertiteln lyder: How biofuel policies are deepening poverty and accelarating climate change. 

Idag släpper Oxfam en pressrelease om saken: Rich countries’ response to food crisis inadequate, biofuels targets must be reviewed.

(mer…)

Etanol, marknad och andra marknader

onsdag, 14 maj, 2008

Lars Bern skriver idag på Brännpunktssidan i SvD en (slut-?)replik till Anders Wijkman och i någon mån SNF:s ordförande Mikael Karlsson. Jag instämmer i med i stort sett varenda ord, bra sammanfattat i: Det finns ingen genväg till minskade utsläpp av växthusgaser. Allt kol som tas ut ur jorden hamnar till slut i atmosfären  som CO2. Det enda som fungerar är att minska på utvinningen av olja och kol och att stoppa nyprospektering. 

(mer…)

Etanolen nästa rond. Förståndet vs Mikael Karlsson.

måndag, 28 april, 2008

Inte utan glädje öppnar jag Svenskan från igår. Tekn Dr Lars Bern har skrivit utmärkt och intierat om etanol under Brännpunkt. Han lägger en avsevärd del av ansvaret på Naturskyddsföreningen (där han själv f ö  är medlem) vilket är helt korrekt, och uppmanar styrelsen och  Mikael Karlsson att bita i det sura äpplet och backa i frågan.

(mer…)

Stödet för att etanol ska bort växer så sakta.

onsdag, 16 april, 2008

Det skrivs om etanol på åtskilliga ställen för tillfället.Närmast tänker jag på Sydsvenska Dagbladet  som igår hade en bra genomgång av situationen.

Det var Christina Engfeldt vid FN:s livsmedelsorganisations Sverigekontor som står för de faktiska uppgifterna. Mina stämmer väl överens med vad hon säger: Men att göra etanol av til exempel majs har nästan bara nackdelar. ”Majsbränslet” är smutsigt och att odla drivmedel på åker-arealer ger stigande matpriser.

De stigande jordbrukspriserna har bland annat medfört att bönder i Sydamerika huggit ner regnskog i Amazonas för att öka åker-arealen.

Där finns också information om prisutvecklingen i en rad olika utvecklingsländer.

Jag upprepar än en gång vad Ford Runge vid Universitetet i Minnesota har sagt efter en genomgång av prissituationen för livsmedel.

Etanol är det enda vi kan göra något åt, säger han. Det är den absolut enda spak vi kan dra i, men ingen av politikerna har modet att hålla i handtaget.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sluta subventionera etanol. Innan det är krig någonstans.

tisdag, 15 april, 2008

Ingen kan väl undgått att ha hört om matupploppen världen över. I varje fall i Egypten med en dödad.

New York Times  skriver idag om saken. Alla, menar man, tyckte nog till en början att det inte var någon dum idé att låta bönderna odla bränsle. En strategi som toppade när kongressen i slutet av förra året bestämde sig för att femdubbla ökningen av majs- etanol.

(mer…)

Etanol än en gång

fredag, 11 april, 2008

I går kom ytterligare en bilaga om klimatfrågor i Svenska Dagbladet, helt ägnat etanol. Jag förmodar och hoppas att tidningen har bidragit lika lite till den, som till Naturskyddsföreningens eländiga kampanj-bilaga för en vecka sedan.

Per Carstedt från BioAlcohol Fuel Foundation skriver inlednigsvis att vi fungerar som ett föredöme i världen när vi i processen ”bort från oljan” med exempelvis 30 procent biodrivmedel till 2020 kommer att fånga de industriella möjligheterna i denna gigantiska omställningsprocess! 

(mer…)

Bilen som går på luft. Fransk idé och indisk produktion. En helt ny teknologi.

söndag, 17 februari, 2008

Tryckluft vet vi ju alla vad det är för något. Det pumpar vi in i våra cykeldäck, händiga hobbymänniskor har det hemma i små behållare till att blåsa bort damm och smuts. Yrkesfolk använder det i mutterdragare och diverse handverktyg, det finns i fordon till bromsar och dörröppnare och säkert på många fler ställen som flertalet av oss överhuvudtaget inte känner till.  Det betraktas inte precis som någon högteknologisk detalj utan en vardagsvara av enklaste slag.

(mer…)

Dårskap alt. korkat att elda upp råvara till skivmaterial.

fredag, 14 december, 2007

I DN idag kan man läsa om just det som 1994 fick mig intresserad av klimatfrågan. Fortfarande kan man bedriva en fullständigt helknäpp politik som gör det möjligt för energisektorn att konkurrera ut trä- och möbelindustri om träråvara såsom flis och sågspån.

DN påpekar att det är oklokt av ekonomiska skäl eftersom råvaran förädlad hade genererat exportintäkter. Detta är rätt i och för sig, men minst lika betydelsefullt är att det är fullständigt  stolligt att elda upp råvaran även av miljöskäl.

(mer…)

Gröna arbeten. Guldkant på molnen i klimatkrisens spår.

söndag, 9 december, 2007

United Nations Environment Programme (UNEP) har kommit med en liten preliminär rapport från Bali, som vackert illustrerar vad jag skrivit om lite här och var i bloggen. De ansträngningar som krävs inför klimathotet har en positiv sida: nya arbeten. Efterlängtade jobb i de flesta länder jorden över, men kanske främst i utvecklingsländer på olika nivåer.

Det är FN:s generalundersekreterare och tillaka VD får UNEP Achim Steiner som  meddelar i en pressrelease den 6/12.

Ny forskning visar att dessa nya jobb inte är av intresse endast för medelklassen eller de s kallade green-white-collar jobben, utan för arbetare i anläggningsjobb, uthålligt skogsbruk och i jordbruket samt transporter. 

(mer…)