Arkiv för kategori ‘Avfall mm’

Räknelära för klimatproblem.

lördag, 10 november, 2007

Från 45 års läkargärning har jag många minnen från duster med såväl vänner och bekanta som med patienter som talat sig varma för naturläkemedel  av alla möjliga slag.  Man vill inte ha med ”kemiska medel” att göra helt enkelt och gärna inte med läkemedelsbolagen heller.  Resonemanget bygger naturligtvis på att naturliga medel på något sätt skulle principiellt skilja sig från kemiska. Att förklara att naturläkemedel också är ”kemiska” brukade inte hjälpa mycket.  Samma resonemang har på senare år fått en nyare variant, ekologisk mat är bättre an annan mat.  Här kan i alla fall finnas en kärna av sanning, ekologisk mat kan förmodas innehålla mindre av bekämpnings- medelsrester.

Det allra senaste är nu att det finns fossilt koldioxid och så finns det klimatneutralt koldioxid. Det finns ett antal varianter och omskrivningar för detta, men tankeinnehållet är detsamma; förbränner vi fossila bränslen så bildas fossilt koldioxid, som leder till klimatförändring, men när vi bränner biobränslen, så bildas visserligen koldioxid,  men eftersom det inte är fossilt så har det ingen betydelse för klimatet. Detta är grundtanken bakom det stolliga förslaget att låta t ex etanol ersätta bensin, men det gäller i princip för alla biobränslen. Tanken omhuldas särskilt av miljörörelsens olika grenar,  miljöpartiet förstås,  naturskyddsföreningen likaså, men även av naturvårdsverket,  politiska partier av icke-gröna schatteringar och en rad andra organisationer.

(mer…)

”Biobränslen kan döda fler människor än Irakkriget.” (G Monbiot)

onsdag, 7 november, 2007

Monbiot börjar min dag med en artikel i sin blogg, tillika publicerad i the Guardian med titeln An Agricultural Crime Against Humanity.

Jag har tidigare argumenterat för att den svenska satsningen på biobränslen med det snaraste borde upphöra och har även med viss tillfredsställelse noterat att det synes vara på gång.

Se nedan Om klimatkrisens hantering… den 25/10 2007, Uppmuntrande händelser  den 13/10 2007 och Etanol, en felsatsning utan like, den 26/2 2007.

Monbiots artikel är ovanligt läsvärd och tar stöd i ett tjugotal referenser. Jag lämnar bara ett kort referat här för att stimulera intresset för den som inte tycker sig ha tid att läsa själv.

(mer…)