Arkiv för kategori ‘Trädplantering’

Amazonas är räddat. En liten bit ialla fall.

tisdag, 15 april, 2008

 Det här har du kanske redan läst, det har stått i hela världspressen den gångna veckan. För säkerhets skull vidarebefodrar jag den glada nyheten till alla som inte läser världspressen. 

Brasilien gör vad de kan för att rädda åtminstone någon dunge av Amazonas. Det finns gummiträd i djungeln. För en vecka sedan började man tappa och nu är det tänkt att 550 familjer skall få sin försörjning av detta, samtidigt som träden får stå kvar. Naturgummit skall användas för kondomtillverkning, att ersätta kondomer som man i nu-läget importerar.  Staten betalar, för kondomerna distribueras fritt i landet som ett led i kampen mot AIDS.

(mer…)

Etanol än en gång

fredag, 11 april, 2008

I går kom ytterligare en bilaga om klimatfrågor i Svenska Dagbladet, helt ägnat etanol. Jag förmodar och hoppas att tidningen har bidragit lika lite till den, som till Naturskyddsföreningens eländiga kampanj-bilaga för en vecka sedan.

Per Carstedt från BioAlcohol Fuel Foundation skriver inlednigsvis att vi fungerar som ett föredöme i världen när vi i processen ”bort från oljan” med exempelvis 30 procent biodrivmedel till 2020 kommer att fånga de industriella möjligheterna i denna gigantiska omställningsprocess! 

(mer…)

Öknar, vattenbrist och ett åtgärdsförslag.

söndag, 6 april, 2008

I min bloggrulle finns bland andra en länk till Gröna Realisten. Johan  skriver där kunnigt, fylligt och spekulativt om framförallt kärnkraft men med talrika utvinklingar till än det ena än det andra. Även om det redan är en blogg som är välbesökt – i varje fall 3 ggr fler besök än jag själv -så har jag kanske någon besökare, som inte hittat dit. Gör det.

För några dagar sedan tar han kortfattat upp frågan om vattenbristen i världen. Den saken är av vikt och värde för överbefolkningsfrågan, som jag försökte introducera för en vecka sedan eller så.

(mer…)

Hur många sorters koldioxid har vi egentligen.

fredag, 4 april, 2008

Susanna Baltscheffsky bloggar idag på SvD-bloggen och frågar sig när klimatkvittot kommer? Hennes tankar bygger på tankar som stammar från Prof Erland Källén och kräver kommentar och fundering. De bygger i sin tur på ett resonemang som jag också hittat hos Prof James (JIM) Hansen.

(mer…)

Vid stupets branta kant.

söndag, 30 mars, 2008

Nyss hemkommen finns det åtskilligt med post och hundratals mail att ta sig genom.  Mest angelägen att kommentera känns inledningsvis en kolumn av den alltid läsvärde Anders Isaksson i Dagens Nyheter. Det är min vän i alplandet som ser till att jag inte missar något. Kolumnen är från 22 mars så för de flesta är den väl redan både känd och inaktuell.

Andreas Carlgren har hittills för mig, lite oväntat faktiskt,  tett sig inte alltför sekteristisk i sin miljökostym. Desto tristare att inhämta hur han besvarar frågor i Rädda Barnens tidskrift. I den miljörörelse som mp och Naturskyddsföreningen är en huvuddel av är man van vid religiösa övertoner och en hängivenhet till saken som lett till att förståndet hamnar på efterkälken när man vill så väl och ”vet” så mycket.  Åtminstone ett kallt huvud borde regeringen kunna visa upp i dessa angelägenheter. Det blir inte bra alls när nu alla nästan tycks vilja vara värst. (mer…)

Gott Nytt År 2008. Förhoppningar och Löfte.

tisdag, 1 januari, 2008

Promenerat idag, med stavhjälp. Det var ej snö, det var ej regn, det vägde mellan båda. Men kan travestera vidare: ej alarmist, ej skeptiker, jag väger mellan båda.

(mer…)

Mera jämviktsfrågor. Minskad förbränning och fler ”sänkor”.

lördag, 29 december, 2007

Har flera gånger varit inne på motsättningspar som t ex.

  • Minskad förbrukning av fossila bränslen gentemot minskad produktion av samma bränslen.
  • Intresse för och oro över klimatfrågan gentemot skepsis eller totalt förnekande av problemet.
  • Tonvikt på sparande och ändrad livsstil gentemot huvudintresse för tekniska lösningar  och ett fortsatt högenergisamhälle.

(mer…)

Averting our eyes. – Att vända bort blicken.

måndag, 3 december, 2007

För ett par dagar sedan kom James Hansens senaste veckobrev. Det utgår från en brevväxling som prof Hansen nyligen haft med Kraig R. Naasz,  President och CEO i National Mining Association USA, och utgör en bakgrundsbeskrivning.

Den har gjort djupt intryck på mig och är en dagsaktuell syn på nuläget vad gäller klimatet på planeten jorden och ger också en pregnant bild av vad som kan bli följden om vi vänder bort blicken och låtsas om intet. Därutöver ger prof Hansen sin syn på vad som nu krävs av mänskligheten om vi skall kunna sova lugnare om nätterna och säkra en bättre framtid för våra barn, barnbarn och kommande släktled efter dem.

(mer…)

Ovädren blir fyrdubbelt fler i färsk rapport

torsdag, 29 november, 2007

I en ny rapport från oxfam ( en sammanslutning av 13 organisationer som tillsammans i sammanlagt mer än 100 länder fördelade över hela jordklotet försöker hitta varaktiga lösningar på problem i form av fattigdom och orättvisor ) kan alarmisterna finna ytterligare klart belagt stöd för en under senaste åren dramatiskt ökad förekomst av oväder i form av våldsamma regn, värmeböljor med åtföljande torka och våldsamma och utbredda skogsbränder samt svåra stormar som tropiska orkaner.

(mer…)

Björn Lomborg planterar träd och vitmenar städer.

lördag, 24 november, 2007

Björn Lomborg, mest känd för att försöka flytta fokus från klimatfrågan till andra, och i hans tycke mer angelägna projekt för jordens befolkning, har skrivit en artikel i Dagens Nyheter den 16/11 med titeln Kyl ner städerna.  Den har redan fått en snubba av Christer Ljungberg, men jag tycker den kan få några vänliga ord också.  Jag håller på med Lomborgs böcker, men det går lusigt för jag får lust att opponera mig mer eller mindre i ett kör, förmodligen för att mina kunskaper i ekonomi inskränker sig till ungefär den nivå på företagsekonomi som en lantbrukare har användning för. Däremot undrar jag om inte Lomborg skulle ha bruk för lite av mina medicinska kunskaper, men det spar vi ett tag.

(mer…)