Arkiv för kategori ‘CO2 – capture’

Averting our eyes. – Att vända bort blicken.

måndag, 3 december, 2007

För ett par dagar sedan kom James Hansens senaste veckobrev. Det utgår från en brevväxling som prof Hansen nyligen haft med Kraig R. Naasz,  President och CEO i National Mining Association USA, och utgör en bakgrundsbeskrivning.

Den har gjort djupt intryck på mig och är en dagsaktuell syn på nuläget vad gäller klimatet på planeten jorden och ger också en pregnant bild av vad som kan bli följden om vi vänder bort blicken och låtsas om intet. Därutöver ger prof Hansen sin syn på vad som nu krävs av mänskligheten om vi skall kunna sova lugnare om nätterna och säkra en bättre framtid för våra barn, barnbarn och kommande släktled efter dem.

(mer…)

Snörstump 3. Ny plast av apelsinskal och koldioxid.

torsdag, 15 november, 2007

Ett amerikanskt utvecklingsföretag, Novomer, har som huvudinriktning att utgående från en katalytisk teknologi  ta fram nya ”gröna” plaster, polymerer och andra kemikalier. Man tänker endast utgår från förnyelsebara råvaror och produkterna skall fylla högt ställda krav på bilkompatibilitet och biologisk nerbrytbarhet, och produktion  skall i sin helhet präglas i hög grad av miljömedvetenhet. 

Man har i dagarna  presenterat en helt ny plast som använder koldioxid som huvudråvara och därutöver apelsinskal. Produkten bygger på resultat från Professor Geoffrey Coates och hans forskningsgrupp vid Cornell University, Ithaka New York, USA. 

(mer…)

Räknelära för klimatproblem.

lördag, 10 november, 2007

Från 45 års läkargärning har jag många minnen från duster med såväl vänner och bekanta som med patienter som talat sig varma för naturläkemedel  av alla möjliga slag.  Man vill inte ha med ”kemiska medel” att göra helt enkelt och gärna inte med läkemedelsbolagen heller.  Resonemanget bygger naturligtvis på att naturliga medel på något sätt skulle principiellt skilja sig från kemiska. Att förklara att naturläkemedel också är ”kemiska” brukade inte hjälpa mycket.  Samma resonemang har på senare år fått en nyare variant, ekologisk mat är bättre an annan mat.  Här kan i alla fall finnas en kärna av sanning, ekologisk mat kan förmodas innehålla mindre av bekämpnings- medelsrester.

Det allra senaste är nu att det finns fossilt koldioxid och så finns det klimatneutralt koldioxid. Det finns ett antal varianter och omskrivningar för detta, men tankeinnehållet är detsamma; förbränner vi fossila bränslen så bildas fossilt koldioxid, som leder till klimatförändring, men när vi bränner biobränslen, så bildas visserligen koldioxid,  men eftersom det inte är fossilt så har det ingen betydelse för klimatet. Detta är grundtanken bakom det stolliga förslaget att låta t ex etanol ersätta bensin, men det gäller i princip för alla biobränslen. Tanken omhuldas särskilt av miljörörelsens olika grenar,  miljöpartiet förstås,  naturskyddsföreningen likaså, men även av naturvårdsverket,  politiska partier av icke-gröna schatteringar och en rad andra organisationer.

(mer…)

Polarisering på Tapeten? För eller emot?

fredag, 9 november, 2007

Alldeles nyss, nästan, har IEA (International Energy Agency) utkommit med årets WEO (World Energy Outlook).  Det är en kuslig läsning, det lilla jag har läst. Hela rapporten är på 670 sidor och vill man ladda ner den som PDF-fil så kostar det över tusenlappen. Men det finns en executive summary på 10 sidor som är fri, och den är kuslig läsning nog.

Kinas och Indiens makalösa tillväxt de senaste åren har varit ett bra drivmedel för världskonjunkturen, men deras energibehov stiger i en takt som ingen bedömt som tänkbar. WEO 2006 kom med prognoser som 2007 vida överträffar.  2030 bedömer man nu värdens energibehov till 50 % mer än idag, och Kina och Indien svarar för 45% av ökningen. Fossila bränslen dominerar och man kan följaktligen förutspå en ytterligare kraftig påspädning av koldioxidemissionen, särskilt som kol dominerar bilden. Mängden förbränt kol 2030 sägs bli 73% mer än i år. 

(mer…)