Arkiv för kategori ‘Luftpartiklar’

Äntligen. En glad nyhet.

lördag, 12 april, 2008

I september är det tänkt att Vattenfall skall börja köra sin testanläggning för koldioxidfångst i Schwarze Pumpe 20 mil sydost om Berlin.

Denna glada nyhet står att läsa om i dagens Ny Teknik. Man tror att det blir möjligt att reducera mängden koldioxid i brunkolkraftverkets avgaser med 95-97 %. Koldioxid skall komprimeras till flytande tillstånd och sedan pumpas ner. Efter mellanlagring i 300 kubikmeter stora rostfria tankar, pumpas den flytande gasen över till tankbilar som fraktar  den till Altmark 20 mil från Schwarze Pumpe.

(mer…)

Kina, klimat och konkreta resultat

fredag, 11 april, 2008

I Svenska Dagbladet  finns i dag en sida om Kinas ekonomi och de klimatkrav som Fredrik Reinfeldt lämpligen skall föra fram. Som ofta är den utmärkt illustrerad med lite grafik om situationen, för dagen om energikällor och koldioxidutsläpp, totalt och per person. Jag tror att jag har skrivit om detta som problemet nr 1 på klimatagendan i åtminstone 10 inlägg hittills i år. SvD:s bild belyser problemet.

Kinas koldioxidutsläpp har de senaste 5 åren fördubblats, från 3 gigaton/år till 6.  Kurvan stiger brant uppåt och visar ännu inga tendenser att plana ut. Naturligt nog eftersom det hela tiden byggs nya kolkraftverk med mer än ett nytt i veckan. Ineffektiva anläggningar som inte bara vräker ut koldioxid utan sot, en lång rad andra föroreningar, tungmetaller och liknande och dessutom radioaktivitet. (mer…)

Öknar, vattenbrist och ett åtgärdsförslag.

söndag, 6 april, 2008

I min bloggrulle finns bland andra en länk till Gröna Realisten. Johan  skriver där kunnigt, fylligt och spekulativt om framförallt kärnkraft men med talrika utvinklingar till än det ena än det andra. Även om det redan är en blogg som är välbesökt – i varje fall 3 ggr fler besök än jag själv -så har jag kanske någon besökare, som inte hittat dit. Gör det.

För några dagar sedan tar han kortfattat upp frågan om vattenbristen i världen. Den saken är av vikt och värde för överbefolkningsfrågan, som jag försökte introducera för en vecka sedan eller så.

(mer…)

Här är det varmt, men i Kina är det kallt.

torsdag, 21 februari, 2008

Förnekare gläder sig förmodligen åt den fimbulvinter man fått i stora delar av norra Kina. Det stämmer ju inte riktigt med vad som sägs om en varmare planet.   World Environment News bjuder emellertid på en förklaring, som knappast kan glädja någon förnekare.

(mer…)

Snörstump 12. Att segla på luft.

söndag, 3 februari, 2008

Sjöfart har jag inte skrivit mycket om, bortsett från ett kort inlägg, (Snörstump 10) om bogseringshjälp av drakar.

I Illustrerad Vetenskap kan man nu läsa om ett nytt sätt att använda luft för att spara energi på båtar.

Den aktuella metoden medför att stora fartyg, som konsumerar avsevärda energimängder och avger massor med koldioxid, kommer att reducera sin bränsleförbrukning med ungefär 15%, vilket svarar mot många miljoner ton koldioxid globalt.

Uppfinnaren är dansk och heter Jörn Winkler. Han tänker sig att förse fartyg med kompressorer som pumpar ner luft under fartygets botten. Sidokölar håller luften på plats, åtskilligt kommer naturligtvis att bubbla bort – varvid det måste ledas undan från propellrarna, som annars skulle tappa effekt. Men genom ständig nytillförsel kommer fartyget att i princip flyta på len luftkudde, vílket mycket påtagligt reducerar friktionsmotståndet och därmed förbrukningen av bunkerolja.

(mer…)

Lufthavet. Vårt förorenade täcke.

torsdag, 6 december, 2007

Min gode vän Bengt Sagnell, min namne bland alptopparna, kommunicerar flitigt med mig, ger välvilligt stöd, har alltid gott om kloka kommentarer och lämnar lite egen text över då och då att fritt förfoga över.  Som följande t.ex:

Utan att över huvud diskutera om människans utsläpp är boven i den stigande temperaturen är det ett tillräckligt argument för en minskning, att alla utsläpp i våra dyra luft måste minska för att få en bättre miljö för alla. Redan min gamle biologilärare, Carl H Lindroth, påpekade för oss att vårt brukbara lufthav inte är tjockare än förnissan på en vanlig jordglob! Och i den öser vi ut vår rök och våra avgaser sedan begynnelsen, och mycket blir kvar i hundratals år. Och inte kan vi vädra ut röken som i ett vanligt rum, heller!

(mer…)

Kol. Frågor och svar. Men utan det kan vi inte leva?

måndag, 3 december, 2007

Bengt Sagnell har påpassligt just försett mig med material om kol i form av FAQ:s ur News.Com.

Kol torde vara en av våra största källor till luftföroreningar, till gruvolyckor och till miljöskador. Till all olycka kan vi inte leva utan det.  På senare år har det seglat upp som det utan all jämförelse mest svårbemästrade problemet vad gäller ren teknologi och energi-produktion.  Vägar till framgång finns men teknologin är fortfarande tämligen oprövad, och ingenting synes viktigare just nu än att snabbt lösa det.

(mer…)

Den uppblåsbara bilen

fredag, 23 november, 2007

Första gången jag läste om en bil som gick på tryckluft var bara för ett par veckor sedan. Till en början trodde jag det var något slags kul skämt – mina tankar gick närmast till de ballonger man före barnbarns högtidsdagar fattar mellan sina läppar för att blåsa upp och sedan råkar tappa taget  om precis just när man bestämt sig för att nu räcker det banne mej. Ballongen far då iväg utmed en zickzack-bana  under livligt pysande , för att till slut hamna liten, sladdrig och oaptitlig någonstans under en soffa.

(mer…)