Arkiv för kategori ‘Språk’

Skolan och IT. Vad gör de med våra barn?

tisdag, 1 april, 2008

I Forskning och Framstegs senaste nummer hittar man en intressant artikel om värdet av IT i skolan skriven av Patrik Hall, Fil Dr i statsvetenskap, Malmö Högskola. Han har studerat det nationella projektet IT i skolan (ITiS) vilket genomfördes  i grundskola och gymnasium under perioden 1999 till 2002, dels centralt, dels i fyra kommuner.

(mer…)

Skolan och språkinlärningen

onsdag, 12 mars, 2008

I Dagens Nyheter för ett par dagar sedan har Professor Martin Ingvar en artikel om vad hjärnforskningen lär oss om barns hjärnor i tidig skolålder och om vad detta  implicerar vid läroplanernas utformning. Prof.Ingvar är en välkänd och högt renommerad hjärnforskare så det känns inte som om man skall betvivla hans sakkunskap. Artikeln var dock inte i första hand en detaljerad redogörelse för hjärnforskningens senaste fynd utan mer en tämligen pepprad vidräkning med skolan, och då särskilt vådan av att senarelägga språkundervisning och den betydelse det har för utvecklingen av ett tredje språk.

(mer…)